България

Адмирал Ефтимов участва в конференцията на началниците на отбраната на държавите от Централна Европа

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов участва в ежегодната конференция на началниците на отбраната на държавите от Централна Европа днес, 11 юни.

Форумът се провежда в Сплит, Република Хърватия, и се организира от Европейското командване на САЩ и Министерството на отбраната на Република Хърватия.

Конференцията се провежда ежегодно в различна държава с участието на представители на Европейското командване на САЩ, началниците на отбраната и главните сержанти от страните-участнички, както и на генерал-адютантите и главните сержанти на Националните гвардии на САЩ, участващи в Програмата за партньорство. За участие във форума в Сплит пристигнаха началниците на отбраната на България, Чехия, Унгария, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Турция, както и генерал-адютантите от Националната гвардия на САЩ от щатите-партньори на изброените страни.

Форумът цели да се насърчат диалогът и взаимното разбиране по отношение на средата за сигурност и осигуряването на мир и стабилност в Централна Европа и Източния фланг на НАТО. Основният фокус се поставя върху регионалните заплахи, военната мобилност, предно разполагане на военна продукция и оборудване, както и върху европейската готовност за справяне с предизвикателствата в електромагнитния спектър, касаещ военните операции.

Непосредствено след конференцията чрез видеоконферентна връзка се проведе и заседание на Военния комитет на НАТО. Началниците на отбраната дискутирахеа въпроси, свързани с възможностите за участие на страните-партньори на Алианса в операции и мисии на съюза, както и в дейности по трите основни задачи на НАТО. Обсъдени бяха и теми в контекста на изпълнението на Концепцията за възпиране и отбрана на Алианса. Преди предстоящата Среща на върха на НАТО във Вашингтон бе важно да се споделят вижданията както на ръководството на съюза, така и на конкретните страни-партньори по ключови въпроси на Алианса.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest