Адмирал Ефтимов: Стратегическият компас е отлична платформа за фокусиране усилията за изграждането на ЕС като активен фактор по сигурността

Работата по Стратегическия компас предоставя отлична платформа за фокусиране на усилията за изграждането на Европейския съюз (ЕС) като активен фактор по сигурността в глобален аспект.

Едни от най-трудните области за намиране на ефективни решения ще бъдат условията и използването на военния инструмент при управлението на кризи, повишаването на военния капацитет, включително системата за командване и управление, прагматичното общо финансиране, и разширеният диалог с НАТО по съвместните действия, основаващи се на общи интереси и единни оперативни стандарти“. Това подчерта началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов на заседанието на Военния комитет на ЕС. Форумът се провежда на 25 и 26 октомври в Брюксел, Белгия.

Адмирал Емил Ефтимов акцентира на положените усилия от Въоръжените сили на България в подкрепа на текущите мисии и операции на Съюза, както и на увеличения принос за операциите в региона на Западните Балкани, които са важен фактор за сигурността в Европа. Той посочи увеличаването на българския контингент в резервните сили за операция „Алтея“ в Босна и Херцеговина и реалното участие на командирите и определените подразделения в годишното тренировъчно учение с щатното въоръжение и техника, проведено в района на операцията.

Началникът на отбраната изрази подкрепа за усилията по развитието на системата за бърз военен отговор на ЕС при справянето с кризи извън територията на Съюза. Той подчерта необходимостта от усъвършенстване на бойните групи на ЕС за по-ефективното им използване за по-амбициозни задачи, залегнали в Стратегическия компас.

По време на форума бяха обсъдени и други важни въпроси, отнасящи се до начините за подобряването на ефективността на съветническите и тренировъчните мисии на съюза. Целта е намаляването на адаптационния цикъл, както и подобряването на координацията с европейските институции и интегрирания подход на ЕС в регионите на мисиите.

В хода на дискусията по темата, свързана със сътрудничеството между ЕС и НАТО в областта на климатичните промени и сигурността, началниците на отбраната се обединиха около необходимостта от колективно увеличаване на усилията за адаптиране на мерките за справяне с извънредната ситуация в областта на климата. Адмирал Ефтимов приветства извършената до момента работа в тази насока и изказа увереност, че Министерството на отбраната и Щабът на отбраната ще продължат да участват в тези процеси. Той отчете засилващия се ефект на климатичните промени върху сигурността и произтичащите от това повишени изисквания към операциите и мисиите в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС.

Заседанието на Военния комитет завърши с отбелязването на двайсетата годишнина от неговото създаване, на което присъстваха негови предходни председатели.

Pin It on Pinterest