Адмирал Ефтимов откри координиращата конференция на националното учение „ПСД – 21“

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов откри днес, 8 септември, заключителната координираща конференция на националното междуведомствено двустепенно компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Поддръжка от страната домакин 2021“ (ПСД-21), която се проведе в зала „Концертна“ на Централния военен клуб в София.

В рамките на заключителната конференция началникът на отбраната изтъкна ключовото значение на работата по организиране на дейностите, свързани с изпълнение на Националния план за оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на сили на НАТО. Той посочи още, че въпреки водещата роля на Министерството на отбраната, голяма част от дейностите по оказване на поддръжка от държавата домакин при приемане, настаняване, последващо придвижване, изтегляне на съюзни сили на територията на страната се осъществяват от граждански сили и средства. В заключение адмирал Емил Ефтимов подчерта необходимостта от добра координация и ефективно сътрудничество между институциите и структурите с отговорности по ПСД, които налагат провеждането на националното междуведомствено учение, с което ще се проверят механизмите за комуникация и нивото на координация между институциите.

В заключителната конференция участваха над 50 представители от общо 14 министерства и държавни агенции.

Учението ще се проведе в края на октомври 2021 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

Pin It on Pinterest