България

Адмирал Ефтимов: Хората в отбраната са най-ценният ни актив

Хората в отбраната са най-ценният ни актив и основен компонент от формирането на всяка военна способност.

Привличането и задържането на хората в отбраната, чрез развитие на техните умения и подготовка, е критично важно изискване за постигането на всяка стратегическа цел в областта на сигурността и отбраната“. Това заяви днес, 6 юни, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в своето изказване на 17-ата годишна конференция на началниците на отбраната от балканските страни. Тази година форумът се провежда в Дурас, Албания, а основната му тема е свързана с предизвикателствата при привличането и задържането на младите хора във въоръжените сили. В конференцията участват и началниците на отбраната на Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора.

Адмирал Ефтимов акцентира върху необходимостта от провеждането на последователна политика за издигането на престижа на военната професия. Той подчерта нуждата от прилагането на конкретни мерки, насочени към мотивирането на хората в отбраната. Началникът на отбраната подчерта също важността за достъп до използването на нови технологии в програмите за военно обучение, отговарящи на съвременните изисквания за водене на бойни действия.

В рамките на конференцията адмирал Ефтимов проведе двустранни срещи с началниците на отбраната на Албания, Гърция, Румъния, Турция и Република Северна Македония. При разговорите бяха дискутирани въпроси, свързани с двустранното военно сътрудничество и регионалната сигурност от общ интерес за въоръжените сили на участващите държави.

Началникът на отбраната постави акцент върху ускореното изграждане на коридор №8. След прегледа на регламента на разширената трансевропейска транспортна мрежа (TENT-T), голяма част от коридор №8 на съседните балкански държави е вече включена в TEN-T като част от новия европейски транспортен коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“. „Бъдещото развитие на този инфраструктурен проект има огромно значение за военната мобилност, бързата реакция в случай на кризи и подпомага икономическото развитие, мира и стабилността в региона“, подчерта адмирал Ефтимов.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest