България

830 полицейски служители са обучени за реакция при случаи на домашно насилие

На заключителна конференция в София бяха обобщени резултатите от приключил проект, финансиран по Норвежкия финансов механизъм

Проектът „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола“ е финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм. Бенефициер по него е ГДНП, като негов ръководител е комисар Ангел Папалезов от 01 отдел „Криминална полиция“. Периодът на неговото изпълнение бе ноември 2019 г. – април 2024 година.

В рамките на проекта 830 полицейски служители бяха обучени за реакция при случаи на домашно насилие, съобщи главен инспектор Зорница Шуманова от ГДНП – един от координаторите по него. По време на заключителната конференция за работата по проекта, тя посочи, че е адаптиран алгоритъм за оценка на риска и разпознаване на случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола. Проведени са и серия от обучения, обхващащи различни аспекти на проблема, но са преследвали две основни цели – оценка на риска и разпознаване на случаите на домашно насилие, защита на самите жертви.

В рамките на проекта е заложено разработване на автоматизирана информационна система и доставка на хардуер за нея. Вече е готова нейната предварителна версия, допълни Невяна Алдева от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР. Предстои идните месеци тя да заработи в тестови режим, за да се подготвят служителите за работа с нея и от самите тях да се посочат пропуски, които да се коригират.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest