България

54 млн. лева допълнителни средства ще бъдат предоставени на МЗХ

Министерският съвет прие постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 година.

Увеличението е във връзка с необходимостта от отразяване на поетите ангажименти по сключени многогодишни договори в сила от 24.04.2024 г. между Българската агенция по безопасност на храните и обслужваща фирма са с предмет: „Събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на мъртви животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 275, ал. 4, т.1 и т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“, Със сключените четири договора се обхваща посочената по-горе дейност на територията на всички 28 области в страната.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest