България

450 учители и ученици представиха образователни иновации на регионален форум

450 учители и ученици от 25 училища се включиха в регионален форум „Аз, ти и другите и непознатото в познатото – иновациите за позитивната промяна в образованието”.

Домакин на събитието, което се провежда в рамките на Национална програма „Иновации в действие“, е Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ в Разград. Във форума участваха училища и представители на академичната общност от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Плевен и Враца. 11 от училищата, които представяха иновативни практики, са от Разград.

В рамките на форума се споделяха практики в четири тематични направления: Дигитално предприемачество и STEM – творчество, училищна медиация – училищно посредничество и подкрепяща среда в случаи на конфликти между ученици, учители, родители, иновативни образователни технологии и ресурси и интеркултурното образование – традиции, ценностни системи и представи за света.

Учениците участваха в работилници, свързани с традициите в Лудогорието и иновацията на училището домакин, която помага на децата да изучават забележителностите на този край, използвайки възможностите на дигитална платформа. Учениците се връщат назад във времето – от античните римляни до самобитните капанци, техните обичаи и поминък. Домакините включиха гостите в изработване на шевици, плетки и иглонабиване на вълна.

Официални гости на събитието са държавни експерти от Министерство на образованието и науката, началници и експерти от Регионалните управления на образованието, както и представители на местната и централната власт.

Целта на Регионалния форум е чрез мултиплициране на добрите иновационни практики, споделяне на резултати и генериране на нови идеи и продукти да продължи сътрудничеството между създадените на предходния Регионален форум – Велико Търново-2023, тематични общности на иновативните училищата от Северен централен регион.

Изявата по проекта подкрепиха Регионалният исторически музей в Разград, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest