България

34 учители от Враца надграждат уменията си в преподаването на гражданско образование

Общо 34 учители по гражданско образование от област Враца участват в семинар, в който ще надградят уменията си в преподаването на учебния предмет.

В тези часове не се изискват само интелектуални усилия, а и проява на гражданска култура, на личен пример за отстояване на граждански ценности, каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, която откри обучението днес. То е по програмата „Европейско гражданско образование“, която започна през 2020г. и имаше за цел подпомагане на учителите при стартирането на предмет гражданско образование през същата година.

Лекторите на семинара са преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Нов български университет, експерти от образователното министерство и Института за Публична Политика. Те имат експертиза в различни сфери – образование, право, международни отношения, икономика. Всички лекции са съпроводени с дискусии.

Заместник-министър Лазарова благодари на лекторите, които са се ангажирали да подпомогнат учителите в търсенето на решения за ефективното гражданско образование и за образованието въобще. По този начин от самото начало на въвеждането на учебния предмет те разширяват перспективата си в много различни сфери: гражданско образование, право, икономика, социология, международни отношения, журналистика, история, география, философия.

Програмата за провеждането на обучителния семинар е инициирана от Института за Публична Политика, със съдействието на фондация „Ханс Зайдел“.
В откриването участваха също Александър Владимиров, заместник-кмет на община Враца, Лорета Колева, началник на РУО – Враца, доц. д-р Здравко Попов, директор на Института за Публична Политика и др.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest