31 май – Световен ден без тютюнопушене

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн.

Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване нивата на неговото потребление.
За 2021г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Реши и се откажи!”.

В подкрепа на активните пушачи на интернет страницата на СЗО е публикувана информация по темата:
– Повече от 100 причини за да се откажеш от тютюнопушенето https://www.who.int/news/item/08-12-2020-who-launches-year-long-campaign-to-help-100-million-people-quit-tobacco;
– Ползи за здравето от спирането на тютюнопушенето: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/tobacco-health-benefits-of-smoking-cessation;
– Ресурси за отказване: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021/quitting-toolkit
Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция – Стара Загора си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни дейности по отношение на преодоляване на тютюневата зависимост. Една от възможностите е безплатна консултация в Кабинет за отказ от тютюнопушене.
Активните пушачи могат да се възползват от различни безплатни услуги: консултации за отказване от тютюнопушене, измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи (чрез апарата „Smoker lyzer”) и др. Запазете вашия час на телефон 0882442999, РЗИ – Стара Загора, ул.“Стефан Караджа“ № 10.

Регионална здравна инспекция – Стара Загора предвижда различни инициативи за отбелязване на Световния ден без тютюнев дим:
• 28.05.2021г. в ПГСАГ „Лубор Байер” – кампания с измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи, демонстрация на пушещата кукла Сю
• 31.05.2021г. от 11 до 14 часа часа пред Община Стара Загора, в близост до Парк „Пети октомври“ ще бъде разположен Изнесен консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене. Ще се измерва въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи и ще се представят вредите от тютюнопушенето чрез демонстрация на пушещата кукла Сю. Това е съвместна инициатива на “РЗИ – Стара Загора, ПИЦ по зависимости и МКБППМН.
• 02.06.2021г. в ОУ „Мати Болгария” Казанлък ще се проведе демонстрация на пушещата кукла Сю и ще се предложат алтернативни на зависимостта поведения в лицето на физическата активност.
• 04.06.2021г. в Народно читалище „Георги Бенковски – 1928” в изпълнение на партньорска инициатива между РЗИ – Стара Загора и РБ „З. Княжески” ще се проведе поредната съвместна инициатива, посветена на здравето. На читалищните деятели от община Павел баня ще бъде предоставена методика при подготовка и организиране на събития в областта на профилактика на болестите и промоция на здраве с акцент върху ограничаване въздействието на рискови фактори като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност. РЗИ – Стара Загора ще онагледи събитието с възможност за измерване на въглероден монооксид в издишан въздух с мобилен апарат и консултиране желанието за отказ от тютюнопушене на място, демонстрация на алкоочила и измерване на телесно тегло с импедансен апарат.
• 7–8.06.2021г. във Второ ОУ „П.Р.Славейков” ще се проведат дни на здравето с демонстрации на пушещата кукла Сю, алкоочила и алтернативни поведения в лицето на физическата активност.
• 10.06.2021г. в ОУ ”Г.Райчев” ще се проведат демонстрации на пушещата кукла Сю, алкоочила и алтернативни поведения в лицето на физическата активност.

Pin It on Pinterest