31 май – Световен ден без тютюнопушене

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн.

Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване нивата на неговото потребление.

За 2020 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Да говорим открито за последствията от тютюна!. Фокусът на посланията през 2020 г. е насочен към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора.

Предвид темата, обявена от СЗО и поради пандемията от COVID-19, свързана с  необходимостта всички ние да пазим здравето на хората, тази година дейностите основно да се реализират, чрез интернет пространството. Чрез Министерство на здравеопазването за организиране на инициативи на регионално ниво предлагаме темата: „Младите хора и бъдещето на зависимостта“. Източници на информация:

https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and-nicotine-use
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция Стара Загора си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни дейности по отношение на преодоляване на тютюневата зависимост. Една от възможностите е безплатна консултация в Кабинет за отказ от тютюнопушене. Запазете вашия час на телефон 0882442999, РЗИ – гр.Стара Загора, ул.“Стефан Караджа“ № 10, ет. І, кабинет № 116.

По повод Световния ден без тютюн Министерство на здравеопазването организира Конкурс за плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, посветен на превенцията на тютюневата зависимост. За повече информация тук.

Pin It on Pinterest