30 млн.лева повече за социални услуги

През 2019 г. средствата, отделени от държавния бюджет, за финансиране на социални услуги са с приблизително 30 млн. лева повече в сравнение с предходната година и са в размер на 260,9 млн.лева.

Това каза зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова във Варна, където участва в двудневния международен форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“, организиран от Националния алианс за социална отговорност (НАСО). Ролята на социалните услуги в България е изключително важна. Те са ключов инструмент както за превенция на рисковете от дискриминация, изолация, неглижиране или нарушаване на права, така и за подкрепа и насърчаване на социалното включване на хората в неравностойно положение. Благодарение на провежданата политика за деинституционализация и приоритетно развитие на алтернативни форми на услуги се постигна сериозен напредък в създаването на нови социалните услуги в общността за подкрепа на уязвимите групи. Към април 2019 г. с финансиране от държавния бюджет се предоставят 1 168 социални услуги в общността, с които е осигурена възможност за подкрепа за 24 288 лица, каза зам.-министър Петрова.  В изказването си тя подчерта, че в партньорство с общините е развита мрежа от услуги в домашна среда (личен асистент, социален асистент и домашен помощник). По данни на Агенцията за социално подпомагане към края на април 2019 г. услуги в домашна среда са получили 24 500 лица, като са били наети приблизително 17 500 лични и социални асистенти и домашни помощници. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са осигурени 71,5 млн. лв. за финансиране на услугите в домашна среда, извън осигурените средства за финансиране на социалните услуги за 2019 г., допълни Петрова. В рамките на форума заместник-социалният министър бе удостоена с плакет за съдържателното партньорство с МТСП, а от своя страна тя поздрави НАСО за усилията, енергията и ентусиазма при организирането и провеждането на този важен и актуален форум, посветен и на 10-ата годишнина от създаването на организацията.

Pin It on Pinterest