30 години от приемането на България за член на Съвета на Европа – изминатият път и нови предизвикателства

Една от първите организации, към която България се присъедини след началото на демократичните промени у нас, е Съветът на Европа.

На 7 май 1992 г. България стана пълноправен член на най-старата и реномирана европейска организация, чиито цели са защита на правата на човека, демокрацията и върховенството на правото.

Присъединяването на страната ни към Съвета на Европа  слага началото на последвалите дълбоки конституционни, нормативни и институционални реформи в България. Членството ни в Съвета на Европа е особено важно, защото способства за утвърждаването на основополагащите принципи на демократичните общества – върховенство на правото, политически плурализъм и избрано по справедлив път политическо представителство, активно участие на гражданите в политическия и обществения живот и защита на правата на всички граждани. Зададен е необратим стремеж към непрекъснато усъвършенстване.  

Повече от три десетилетия България заема своето заслужено място в голямата европейска общност на споделени ценности и идеали. През този период България зае водеща роля и два пъти беше председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа – през 1994 г. и 2016 г. За нас това бе не само политически дълг, но и шанс да допринесем за диалога между държавите членки за намирането на общи решения на основните социални, икономически и културни проблеми. Последните развития на европейската сцена само затвърждават нашата увереност в необходимостта от спазване и защита на основополагащите начала на Съвета на Европа, от солидарност и от непреклонност пред агресията.

Днес Съветът на Европа е изправен пред различни предизвикателства, което налага да се потвърдят, а не да се преосмислят общите ценности. В този контекст членството на България в Съвета на Европа също придобива ново значение – трансформирайки ни от държава-приемник на демократични норми в държава-отстояващата тези норми. България вече е в позицията на гарант за тяхното спазване. Последното е привилегия, но и отговорност, която България по време на трийсет годишното  си членство в Съвета на Европа, е доказала, че може да понесе.

Pin It on Pinterest