2 447 415 лв. за ученически стипендии се предоставят на 73 училища с високи резултати на държавните зрелостни изпити

Правителството предоставя 2 447 415 лева на 72 общински училища в 33 общини за изплащане на стипендии на ученици.

Училищата са определени въз основа на представянето на техните ученици на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика за период от пет учебни години. В зависимост от резултатите образователните институции ще получат различен размер на средствата за един ученик. С осигуреното финансиране ще се даде възможност на училищата да провеждат училищните си политики за повишаване качеството на образованието.

Pin It on Pinterest