България

145-годишно училище развива иновации и съхранява традициите в образованието

Под мотото „Традиции с бъдеще“ столичното Седмо средно училище „Св. Седмочисленици“ отбеляза своя 145-годишен юбилей в навечерието на 24 май.

Ученици и учители бяха приветствани от заместник-министъра на образованието и науката Емилия Лазарова. По думите й образованието е сигурният път към благополучие. Тя поздрави директора Маруся Никова и учителите за техния труд и за вдъхновението, което предават на своите ученици.

„Българският учител винаги е бил новатор и откривател и Вие го доказвате всеки ден. Бъдете все така всеотдайни по възрожденски и иновативни с поглед в бъдещето“, каза зам.-министърът. Тя призова ученици и родители да уважават учителите, да вярват в знанието и науката, за да имат успехи.

Седмо училище е правоприемник на Първа софийска девическа гимназия, която е основана през 1879 година. Днес това е едно от първите иновативни училища в страната и едно от най-желаните в София.

В 7. СУ „Свети Седмочисленици” в момента се обучават 1362, които се подготвят от 102 учители. В училището има ресурсен учител, педагогически съветник, училищен психолог, логопед и помощник на учителя.

Материалната база непрекъснато се обновява, инвестира се в изграждане и обновяване на кабинети и класни стаи за преподаване на интегрално знание в областта на хуманитарните, природните науки и чуждите езици. Кабинетите по езици, философия, география, история и цивилизации са оборудвани с интерактивни дисплеи, които дават възможност на учениците да пътешестват из географски територии, да се запознават с исторически събития чрез интерактивни презентации и симулации, да правят упражнения на различни платформи. Всяка класна стая и кабинет разполагат и с мултимедия.

Четирите компютърни кабинета са с нови компютри и лаптопи, които съответстват на изискванията за съвременно обучение по информатика и информационни технологии. След основен ремонт е етажът с трите физкултурни салони, съблекални и фитнес зала. Предстои изграждане на STEM кабинети по природни науки.

С новото оборудване учениците ще могат да придобият нови умения и компетентности при изпълнение на възложени от учителите задачи, ще надграждат екипната работа, способността за извличане на информация от текст и работа със специализирана литература, прилагане на научените знания при различни казуси. Учителите, чрез прилагане на иновативни методи и практики, ще насърчават критическото мислене, креативността, предприемчивостта, творчеството, социалната и емоционалната интелигентност у учениците.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest