144 години от избухването на Априлското въстание

20 април 1876 г. е една паметна дата в българската история.

Априлското въстание е едно от най-необикновените събития в многовековната ни история, най-значителният резултат от противоречивото, но необратимо съзряване на българската нация за самостоятелен  политически живот. Априлското въстание е едно гигантско постижение на нацията, проправило пътя към Освободителната война. За Априлската епопея съществува обширна литература, първо място, сред която, естествено, заемат безсмъртните  ,,Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов. Аз ще споделя с Вас един откъс от повестта  ,,Чичовци“ на Иван Вазов, олицетворяващ борбата на българският народ и стремежът към свобода на Отечеството. ,,Братя! Въздухът трепери! Балканът се тресе и доловете ехтят от реванието на балканский окований лев! Liberté, О, Liberté! Ще дойде време и ти да царуваш в тия прекрасни места, дето се вей инферналний полумесец на наший петвековен неприятел и тиранин! Скоро по величествените върхове на тая стара майка, дето се е проливала цели столетия българска кръв, ще се развее гордий пряпорец на българский герой, внук на славний Крума, Асеня и Симеона; вече пукна първата пушка на нашето Liberté, а знаете ли какво казва нейний гръм? Ставайте, храбри българи! Доста робство и тиранство! Братя! Въздухът трепери!… Да живей България!“ Инж. Румен Томов Кмет на община Благоевград 

Pin It on Pinterest