1137 обвиняеми и подсъдими ще могат да упражнят правото си на глас на 21 ноември

1137 лица, които в момента са на територията на затворите и арестите в страната, имат право да гласуват.

Това сочат данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към днес, 19 ноември т.г. Това са обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България. В затворите техният брой е 666, а в арестите – 471.

Изборни секции ще бъдат разкрити във всички затвори, като техният брой е общо 13. В арестите секциите са 11. 

Според Изборния кодекс, избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от десет избиратели. По време на изборния процес в арестите и затворите ще бъдат спазени всички изисквания, въведени с противоепидемичните мерки на територията на страната

Pin It on Pinterest