100 години Българският младежки Червен кръст

На 14 октомври 2021 г. Българският младежки Червен кръст (БМЧК) ще отбележи един век от създаването си.  

БМЧК е неразделна част от БЧК и е националнопредставителна младежка организация, която чрез доброволците си в цялата страна и посредством своите програми, дейности и услуги, приобщава децата и младите хора към хуманитарните принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността. За своите 100 години, организацията подпомага милиони младежи и деца чрез обучения, промоция на хуманитарни ценности, здравна просвета и подготовка за реакция при бедствия и кризи.

„През последните 100 години историята на Българския младежки Червен кръст е неразделна част от историята на България. Доброволците на БМЧК  винаги са били готови да се отзоват в помощ на българското общество при всяка криза, извънредна ситуация или драматично събитие.“ – се казва в приветствието на Франческо Рока, президент на Международната федерация на Червения кръст  и Червения полумесец.

По случай годишнината от 11:00 ч. в зала „Музейна“ на БЧК /бул. „Джеймс Баучер“ № 76/ ще бъде валидирана пощенска марка в блок, дело на художничката Жаклина Симова.

 Марката ще бъде официално валидирана от г-н Деян Дънешки, главен изпълнителен директор на Български пощи, от акад. Христо Григоров, председател на БЧК, и от Стели Джамбазова, председател  на БМЧК.

Pin It on Pinterest