10 години от основаването на Бюро СИРЕНЕ към Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР

Шенгенската информационна система е широкомащабен информационен масив, който съдържа над 93 млн. записа – сигнали за издирвани и контролирани лица и вещи, както и за граждани на трети страни с отказ за влизане на територията на държавите, прилагащи правото от Шенген.

Целта на системата е обезпечаване на високо ниво на средата за сигурност в рамките на Шенгенското пространство като компенсаторна мярка след премахването на проверките по вътрешните граници на държавите.  От 6 ноември 2010 г. – деня на предоставен пълен достъп до данните на ШИС, в Дирекция „МОС“ функционира национално копие на базата данни на ШИС, което се обновява в непрекъснат режим. Ежедневното сътрудничество, осъществявано от Бюро СИРЕНЕ – България  с партньорските държави, улеснява предприемането на адекватни мерки от страна на българските структури при установените съвпадения на територията на България за лица и вещи, издирвани през ШИС.

От ноември 2010 г. до настоящия момент, на територията на България са установени около 190 хил. съвпадения в Шенгенската информационна система. За същия период, благодарение на ШИС и професионализма на полицейските служители, са били задържани 2 500 лица, издирвани от държавите членки. Установените безследно изчезнали лица са 2 700, част от които са деца и са поставени под закрила с оглед тяхната безопасност. В борбата с незаконния трафик на МПС, ДМОС също подпомага активно полицейските структури в страната, като от 2010 г. насам са иззети над 6 000 превозни средства, издирвани чрез ШИС от европейски държави.

Във връзка с текущите предизвикателства за сигурността в ЕС, през последните години ШИС придобива значение на основен инструмент на правоприлагащите органи за противодействие на тероризма и организираната престъпност. Системата се подобрява непрекъснато с цел полицейските служители и службите за сигурност да разполагат с адекватни инструменти за противодействие на нововъзникващите предизвикателства пред сигурността.

Pin It on Pinterest