Защо е важен чуждоезиковият превод на SEO елементите за оптимизацията за Google?

В настоящата ера на дигитализация всеки бизнес, независимо от големината му, трябва да има представяне в интернет пространството.

Наличието на уеб сайт отдавна не е лукс, а необходимост. Предприемачите, които са представили бизнеса си онлайн, са поставили основите. За да направят следващата стъпка към нови хоризонти и да достигнат до нови клиенти и пазари, е естествено да вземат решение за превод на своя уеб сайт. Има обаче един въпрос, който много от тях си задават: Как чуждоезиковата версия на уеб сайта ми ще е откриваема на чуждия пазар?

Сотир Рангелов, съучрeдитeл и упрaвитeл нa aгeнция зa прeвoди „Oлтрaнc“, споделя своя опит от наблюденията си при прилагане на своя Метод за превод на уеб сайтове. Той е от онези бългaрcки прeдприeмaчи, кoитo имaт принoc зa eфeктивнaта дигитaлизaция нa бизнeca и зa бързитe инoвaции, крaйнo нeoбхoдими в eпoхaтa нa технологичния рacтeж.

„За доброто позициониране на един уеб сайт при търсене в интернет, огромно влияние оказва качествената SEO оптимизация. Това са елементите ключови думи, заглавия, мета описания, алтернативни текстове, URL адреси и тяхната симбиоза с основните текстове на уеб сайта. Всички тези елементи представляват една цялостна система, която трябва да бъде разглеждана като един организъм.“

Накратко SEO елементите са вашата гаранция за откриваемост. Те са оръжията ви за борба за първите позиции в търсачките. Ключовите думи са опорните точки на съдържанието ви, които описват вашите силни страни и същност на продуктите/услугите; заглавието е кукичката, за която търсачката ще хване уеб сайта ви и ще го покаже на потребителите, то трябва да съдържа ключовите думи от сайта, да е атрактивно, описателно и съдържателно; мета описанието синтезира съдържанието на страницата и убеждава потребителя да кликне върху уеб сайта ви; алтернативният текст е силно подценяваният приятел, който описва вашите изображения на сайта и съдържа отново ключови думи за още по-силно представяне; URL адресите съдържат в себе си ключови думи от съдържанието на всяка страница от уеб сайта, благодарение на което търсачката ги индексира и показва правилно на потребителите спрямо търсенето им.

„След като знам каква е ползата от всички тези елементи поотделно и като едно цяло, няма как да не обърна внимание, че към тях трябва да се отнесем също толкова внимателно при превода им, както при създаването им. Например е добре да се състави списък с ключови думи от съдържанието, който да бъде прилаган при превода на уеб сайта на всеки следващ език. Този списък ще гарантира еднаквост на термините във всеки един от SEO елементите.“

Добре е да се има предвид, че, ако тези елементи липсват, няма как да бъдат преведени. Тяхното създаване е плод на усърдна работа от страна на специалисти и преводачът не може да влиза в ролята на създател. Но неговата задача е да предаде точно смисъла, тона на бранда и емоцията, която те предоставят на клиента. При превода им се съобразява дължината, точният смисъл, подходящите клиширани фрази или идиоми, които продават на целевия език. Например, ако са използвани думи като „животопроменящо“, „вдъхновяващо“, „уникално по рода си“, е задължително преводът им да бъде с думи, равностойни по заряд и смисъл.

Често срещан пропуск е липсата на превод на URL адресите, чиито разширения обезателно трябва да се преведат в съответствие с ключовите думи от превода на основното съдържание на дадената страница. Това е гаранция за по-добра видимост и откриваемост на чуждия език.

Сотир Рангелов се е занимавал с изработка и поддръжка на WordPress сайтове, има слабост към технологиите и мечтата му е да автоматизира максимално процеса на работа, каквато е и тенденцията в световен мащаб. Въпреки това споделя, че човешкият превод не може да бъде заменен от машинен при превода на оптимизацията на уеб сайтовете.

„SEO елементите са част от цялостната маркетингова концепция на един уеб сайт. Всички текстове по него, и не само, са създадени да продават. Затова е от ключово значение те да бъдат преведени прецизно от човек. Защото само човек може да усети хумор, ирония, романтика или пък закачливост в тона. Затова не разчитайте на автоматичен превод, още повече, че той обезателно ще пропусне превода на SEO елементите. А вашите клиенти ви намират именно благодарение на тях.“

Pin It on Pinterest