Бизнес

УНСС ще си сътрудничи с „Тракия икономическа зона“

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), и инж. Пламен Панчев, председател на сдружение „Клъстер „Тракия икономическа зона“ (КТИЗ), подписаха рамков договор за сътрудничество.

„За нас връзката между университета и бизнеса е приоритет. Имаме над 200 подписани меморандуми за сътрудничество. Направленията, в които можем да си сътрудничим с Тракия икономическа зона /ТИЗ/, са свързани със стажантски позиции за нашите студенти, участие в проекти, съвместни събития, открити лекции. Благодарение и на добрата ни колаборация с Националното сдружение на общините в България и Асоциацията на българските градове и региони, могат да се реализират множество съвместни инициативи и проекти“, коментира ректорът на най-голямото и най-старо висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, със 100-годишна история.

Инж. Пламен Панчев подчерта, че е много важно да се постигне още по-тясна връзка между средното професионално образование, висшето образование и бизнеса, за да може завършващите да отговарят на съвременните изисквания на пазара на труда, по отношение на знания, умения и компетентности.

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики отбеляза, че УНСС си сътрудничи с КТИЗ чрез участие по проект на програма „Хоризонт“ заедно с партньори от Германия, Румъния и Република Северна Македония. Тя допълни, че съвместни инициативи могат да се реализират и по линия на Института за следдипломна квалификация на УНСС и изградения в ТИЗ Център за професионално обучение „Тракия“ за осигуряване на подходяща квалификация и успешна реализация на младите хора във фирмите, опериращи в Зоната.

КТИЗ ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от сдружението, както и с информация за студентите от УНСС за провеждани стажове и публични събития за представяне работата на ТИЗ.

В договора е записано още, че университетът ще съдейства за провеждане на обучения в магистърски и докторантски програми в УНСС за служители от компаниите, опериращи в ТИЗ.

Предвидено е и сътрудничество за участие на представители на ТИЗ в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции и срещи, организирани от УНСС.

Координатор по договора от страна на УНСС е доц. д-р Радко Радев, директор на Университетски център „Алумни УНСС“, а от страна на КТИЗ е Теодора Енева.

За „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“:

Тракия икономическа зона /ТИЗ/ е най-голямата и устойчиво развиваща се индустриална зона не само в България, но и в Югоизточна Европа. Стартирана като бранд официално през 2013 г., ТИЗ е успешен проект на Сиенит Холдинг АД, техните партньори от Италия и Израел, и една от най-важните индустриални фирми в България – КЦМ 2000 АД. Тя обединява 6 индустриални зони в района на Пловдив – „Марица“, „Раковски“, „Куклен“, Индустриален парк „Пловдив“, Високотехнологичен парк „Пловдив“ и Агроцентър „Калояново“. ТИЗ като публично-частно партньорство, единствено по рода си в България, дава добър пример как бизнесът и общините заедно може да бъдат успешни.

От старта през 1996 г. на първата индустриална зона „Марица“ досега са привлечени над 180 инвеститори, половината, от които чужди, разкрити са над 35 000 работни места, над 3 милиарда евро са инвестициите. ТИЗ се развива върху 10,7 милиона кв.м обща площ, от които 4,7 милиони кв.м вече е заета. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest