ТЕЦ Брикел: Смятаме, че сме попаднали в предизборната кампания

От ТЕЦ „Брикел” разпространиха официална позиция до медиите, в която признават, че използват биомаса, но това е станало със съгласието на РИОСВ.

„От гледна точка на спазване на екологичните изисквания сме едно от най-проверяваните предприятия в страната. Искаме дебело да подчертаем, че при всяко едно измерване на лаборатории не са констатирани превишения на допустимите стойности. Смятаме, че сме попаднали в предизборната кампания на определена политическа група, която иска да покаже, че може да размаха пръст на друга политическа група, използвайки нас”, се казва в позицията на ТЕЦ „Брикел”.

За сряда е насрочена среща на жителите  с кмета на Община Гълъбово и директора на ТЕЦ „Брикел”.

bnr. Bg

Pin It on Pinterest