Бизнес

Ръководството на “Брикел” ЕАД: Честит ден на енергетика!

Поздравителен адрес от ръководството на “Брикел” ЕАД по случай професионалния празник – Ден на Енергетика до служителите на „Брикел“ ЕАД, партньорите и всички ангажирани в енергийния сектор

ЧEСТИТ ДЕН НА ЕНЕРГЕТИКА!

Бъдете здрави и стъпвайте уверено, защото от нашия професионализъм и смелост зависи да рестартираме един от най – важните сектори на икономиката и да гарантираме енергийната сигурност на страната!

Бъдете горди с постигнатото, защото то е плод на много усилия, опит и далновидност!

Работата в енергетиката е не просто формула за личен просперитет, а наша обща кауза, която стои в основите на новата българска индустрия с модерен, европейски облик.

Янилин Павлов

Изпълнителен директор

На „Брикел“ ЕАД

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest