Работодателите: Николай Събев – какво е постигнал с ЕКОНТ ще може да постигне голяма част от обещал като министър

Добри Митрев – председател на УС на БСК и     ротационен председател на АОБР за 2022 г., Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП, Васил Велев – председател на УС на АИКБ и Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ отговарят на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция в БТА, излъчена във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и  по Радио К2 на 93.9MHz на 26-ти януари 2022 г.

Илиана Беновска: Доколко бизнесът ще бъде стимулиран от транспортната програма на министъра на транспорта Николай Събев за 12 милиарда да изгради пътища, мостове, тунели, летища и да натовари ж.п. транспорта, като освободи пътищата?

Добри Митрев: По отношение на проектите на министър Събев и по поречието на река Дунав, и за железопътния транспорт – да, БДЖ трябва да намери своето достойно място в транспортната инфраструктура на България. Това е много важно първо защото това е един стравнително екологичен транспорт. Второ, ние като че ли не използваме пълноценно възможностите на железопътната ни инфраструктура да пренасяме предимно товари. Ние няма да говорим много за пътническите превози, които също са важни. На фона на „зелената трансформация“, която ни очаква, идеята всички да имаме електрически автомобили, идеята да се намалят самостоятелните пътувания на хората, явно е търсенето на споделеното пътуване и на транспортни средства, които са големи и могат едновременно да превозват голям брой хора и стоки. Ще бъде важно, така че е важно БДЖ да продължи да съществува и да се развива. Друг е въпросът доколко досегашните инвестиции в този сектор показаха някакъв резултат. Надяваме се поне в бъдеще да покажат. По отношение на останалите заявени проекти, инфраструктурата е нещо изключително важно и инвестициите в инфраструктура водят до допълнителни инвестиции. В този аспект, когато има такива инвестиции, това е добре. Доколко това ще улесни бизнес връзките, доколко това ще улесни по-бързия пренос на товари, зависи от това с какви средства, с каква мисъл ще се направят тези инфраструктурни съоръжения. Все още не сме анализирали, конкретно говоря за мостовете на река Дунав, но принципно знам, че всеки мост е от полза, те могат да бъдат използвани и в аварийни ситуации. Това е моят коментар за инфраструктурните проекти на транспортния министър.

Цветан Симеонов: По отношение на транспорта ние считаме, че трябва да продължат действията по подобряване на българския транспорт, само че трябва да се работи, а това е и в Министерството на транспорта, разбира се и в правомощията на други министерства. Не се вторачваме само в транспорта, а ще гледаме на нещата комплексно. Каква е ползата от пресичането на България, да вземем пример в посока изток-запад, север-юг и обратно – да има прекрасни пътища и да се пресече България за 3 часа. Продължава да се чака десетки години вече на граничните пунктове по дни. С наливане на парични средства на граничните пунктове може да се реши този въпрос. И да не се зачертава всичко, което е минало. Ще дам един пример с железниците, говори се за прехвърляне на средства за транспортен хъб Русе. Не е лошо, но подготовката в Русенски регион е нула и ще отнеме сигурно двойно или тройно повече средства. Вместо да се използва подготвения вече хъб Горна Оряховица, няма друга гара в България с толкова много коловози. Няма да влизам в детайли, нормално е, след като не сме синхронизирали позициите да имаме нюанси, защото аз сега изразявам позицията на БТПП.

Васил Велев: За инвестиционната програма, разбира се публичните инвестиции са много важни. Много важно е и много по-голям обем и за много по-кратко време такива могат да се извършат и от частния сектор при правилни политики, включително и в инфраструктурното строителство. Публично-частни партньорства, концесии, но не такива концесии, каквито бяха в миналото, когато от всички концесии държавата печели по-малко, отколкото всеки първи от четирите концесионери поотделно.

Евгений Иванов: За траспорта, понеже извадихте пред скоба министъра, категорично имам основание да считам, гледайки какво е постигнал в частния бизнес, че може, способен е от дългия списък, който изредихте и е верен, да постигне голяма част от това, което е обещал. Може, знае как става и предполагам, че ще имаме резултати.

Илиана Беновска: Благодаря за смелите и конкретни отговори, мъжки – да видим какво ще се получи!

Pin It on Pinterest