Янилин Павлов, изпълнителен директор на Брикел: БРИКЕЛ удържа обещанието си пред обществото и това не е изненада

В началото на годината Брикел подава документи за ново комплексно разрешително и въпреки че няма никакви законови пречки съвсем очаквано се отказва от оползотворяването на отпадъци.

Новите горива в микса, за които настоява енергийното предприятие да разшири микса си, са биомаса и нефтошисти, което ще доведе до значително подобряване на екологичните параметри.

През предходната година

изпълнителният директор г-н Павлов

многократно заявяваше

това намерение на ръководството.

До тук се стигна след внушенията на псевдоекологични организации, които настояваха пред обществото, че въпреки че навсякъде в Европа отпадъците се възприемат като екологичен източник на енергия, в България те са силно замърсяващи.

Брикел многократно и еднозначно заяви намерението си да се реформира и да стане част от европейския план за зелено производство и първите крачки вече са факт. За изненада на кабинетните еколози тази промяна не може да се случи нито за ден, нито за седмица, за разлика от показните акции, които те организират със средства от чужди организации.

Брикел е важен за българската икономика

по много причини – като се започне от работните места, поминъка, който осигурява на свързаните с дейността си компании, енергията, която произвежда в пиковите за населението моменти и накрая с приноса си към енергийната независимост на България. По- добре да изнасяме, вместо да внасяме е гласът на икономистите и разумните хора. По- добре да закрием всичко и после ще мислим е не само неразумно, но и пагубно за българската икономика и енергийна сигурност.

„Решението ни е очаквано“ казва Янилин Павлов –

Брикел е кауза на обществото

И вслушвайки се в нашите съмишленици, ние се съобразихме

с желанието на хората.

Мисля, че работим консенсусно за запазване на работните места и съхранение на енергийното предприятие. Надявам се, че все повече хора разбират, че пълната промяна до напълно зелено производство ще отнеме време, но пътят ни вече е начертан и ние сме тръгнали убедително по него. Нищо няма да се случи в Брикел без знанието на хората. Вратите ни са широко отворени за желаещите да се уверят, че работим по правилата и за онези, които имат експертен потенциал и желаят да се включат в промяната.“

От съхранението на

всички енергийни български дружества

имат полза на първо място хората, но да не забравяме, че те са и важна част от енергийната ни сигурност и баланс, смятат още от Брикел. Времето показа, че от унищожаването на поливното земеделие никой не спечели, освен съседните страни, за които станахме добър пазар. Сега е моментът за бъдещето на българската енергетика и усилията на хора като екипа на Брикел, както и обществената подкрепа ще зависи унищожаваме или съхраняваме още един голям отрасъл на българската икономика.

Pin It on Pinterest