Бизнес

Превозвачите Милтенова и Пиронков: Прокуратурата проверява Събев защо репресира “Юнион Ивкони”, “Груп Плюс” и ПИМК

Превозвачите Магдалена Милтенова – КАП,  Васил Пиронков, Камара на автобусните превозвачи, в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 21-ви май 2022 г., заявиха позиции по следните теми:  

Транспортният бранш – обслужва целия транспорт, който държавата не осигурява; Защо превозвачите финансират превозите, а държавата не плаща? 

Беновска помоли Магдалена Милтенова и Васил Пиронков да се представят кои са и кого представляват, въпреки че напоследък превозвачите са постоянно в медийното пространство и вече са добре познати. Милтенова представлява Конфедерацията на автобусните превозвачи – 9 организации, които извършват обществен превоз на пътници. Пиронков обясни, че Камарата на автобусните превозвачи представлява най-големите компании в България за извършване на обществен превоз, които имат сключени договори с общините. Беновска попита събеседниците си какви региони покриват за транспорт. Милтенова отбеляза, че всички региони в страната се обслужват, почти не е имало град, който да не е обхванат от протестите. Тя подчерта, че браншът е единен, отстоява позициите си и показва, че няма разединение. Беновска обясни, че е важно да се изясни за гражданите, че именно те са организациите, които обезпечават транспорта, който не им е обезпечен от държавата. Васил Пиронков поясни, че членуващите в КАП и Камарата на автобусните превозвачи са голямата част от компаниите, които извършват социалната услуга превоз в общините, а в автобусите се вози населението с най-нисък финансов статус.  

Водещата сподели, че с Милтенова са обсъждали по силата на какви наредби се извършва превоза на пътниците и как държавата поема своя дял от издръжката на техния превоз – превозвачите правят отстъпки от цените на картите и др. Милтенова обясни, че това е регламентирано в закона за автомобилните превози, както и в наредбата за субсидиите и компенсациите, а също и в постановление на МС № 66 от 91 година – “ние сме задължени да извозваме пенсионери, ученици и всички групи правоимащи със съответните намаление. Това, което се случва и което е поводът да говорим за тези средства в нашите протестни искания е, че от години наред превозвачите осигуряват между 10-15 лева отстъпка от цената на една абонаментна карта и в замяна получават 1,98 лв за пенсионерската карта, 3,10 лв за ученическата карта в градски условия. Ежегодно около 50 милиона българските превозвачи финансират държавата посредством тези намаления, които тя не заплаща”. Милтенова обясни, че държавата е определила в своите нормативни актове, че тези средства се предоставят до размера на бюджета, но тарифните ставки не са променяни години наред и ако са били актуални преди 10 години, в момента не са и именно превозвачите финансират превозите. “Каква е, г-н Пиронков, същността на правната рамка, която искате да се промени – наредбата за субсидиите и компенсациите, постановление № 66 на МС?” попита Беновска. Пиронков поясни, че на никого не става ясно, че от 3-ти декември 2007 година има регламент 1370, който е за всички страни-членки в Европейската общност и в него ясно е казано как трябва да става заплащането на този вид превози и социални услуги. Той подчерта, че Милтенова говори за субсидии и компенсации, които са част от тези плащания, но има две различни мерки за покриване на реално извършените разходи от превозвачите. “Говорим субсидии и компенсации – не, държавата трябва да си влезе в ролята и от 2007 година досега нищо не плаща на българските превозвачи, които извършват тази обществена услуга. Тя трябва да поеме всички реално извършени разходи, косвени и некосвени и 5 % рентабилност, като се извадят приходите от продажбата на билети, карти и други видове плащания и така да се получи една справедлива цена. Ние не искаме пари, ние искаме държавата да си изпълнява ангажимента, който ѝ е задължение и което тя е подписала при присъединяването на България в Европейската общност” обясни Васил Пиронков. Беновска коментира, че това, което Пиронков казва е важно, защото хората остават с впечатлението, че превозвачите искат нещо, а всъщност те дават. Водещата отбеляза, че превозвачите фактически субсидират транспорта на хората, защото държавата не покрива своите задължения. “Ние сме поставени в ситуацията без да я желаем – да бъдем най-големите дарители на най-социалните групи хора. Ние във всичките тези години най-много им помагаме, когато сме съпричастни с неизплащането на държавата на задълженията си по регламент 1370” заяви още Пиронков.  

Загубите на превозвачите 

Беновска обясни, че в началото е попитала кои са и кого представляват, за да се изясни въпроса – защо държавата абдикира от задълженията си да компенсира и да субсидира услугата на превозвачите, съгласно спечелени обществени поръчки, която държавата е възложила, но не изплаща. Милтенова подчерта, че това се случва от години, регламентът не се прилага в България, освен по отношение на градските линии, но не в пълен размер, а в размер, който държавата е определила – около 40-50% от претърпените от превозвачите загуби. “Години наред българските автобусни превозвачи по редовните автобусни линии финансират държавата през останалите превози, през случайните и специализираните превози и ние буквално преливаме от пусто в празно. 16 % от правоимащите ползват тези намаление и това е статистика на министерство на транспорта. Ако повече хора ползват тази услуга, държавата няма да може да поеме това в момента при начина, по който се работи. Около 25 милиона са средствата, които се определят за пенсионерски и ученически карти на годишна база, необходимите средства са минимум 75 милиона. Това означава, че ежегодно българския автобусен транспортен бранш подпомага държавата с 50 милиона само за категорията на правоимащите” подчерта Милтенова. Беновска отбеляза, че превозвачите не са абдикирали от задълженията си да изпълняват договорите, които имат с държавата, независимо, че години наред работят на загуба. Пиронков коментира, че не са абдикирали, защото добре управляват своите компании, но благодарение на това, че те съфинансират заедно с държавата и подкрепят най-затруднената социална група, нямат възможност да подновяват автобусния парк и това е причината автобусният парк да е изключително застарял. Той подчерта, че компаниите няма как да продължават да работят така и ако държавата започне да прилага регламент 1370, то ще настъпи регулация в транспортната политика и схема и общините ще бъдат принудени да си плащат, а нерентабилните курсове да бъдат премахнати или намалени, което ще е облекчение и за държавата, и за превозвачите, ще започне подновяване на автобусния парк. 

Срещата на Кирил Петков с транспортния бранш на 17-ти май 

Беновска пожела да изгледат срещата между Кирил Петков и транспортния бранш на 17-ти май, в деня преди големия протест. Водещата отбеляза, че правителството като че ли се е опитало да даде заден от своята неотстъпчивост и евентуално да смекчи напрежението от планирания протест. 

Беновска накара Кирил Петков и Милтенова /превозвачи/ да си подадат ръце в името на България!  

Кирил Петков, министър-председател на Република България и Магдалена Милтенова, КАП, отговарят на въпроси на Илиана Беновска на брифинг след среща на превозвачите с премиера от 17-ти май 2022 г.  

Илиана Беновска: Г-н Петков, здравейте! Беновска! Може ли с г-жа Милтенова, преди да започнат въпросите, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че примирието не е само на думи, но и на дела? Г-жо Милтенова, ще подадете ли ръка на г-н Петков? 

Магдалена Милтенова: Винаги ще подам ръка! Знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то! И по този повод да кажа – г-н Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов и министър Василев да заповядат утре на нашия протест! Защото това ще бъде една крачка към подобряване. Още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие! 

Илиана Беновска: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на Министерския съвет? 

Кирил Петков: Днес инвестирахме наистина много часове в този разговор. Важното е, че диалогът се възстанови! И това искам да кажа и на всички зрители – българското правителство показва, че криза след криза ние се справяме! И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи можем да ги решаваме само заедно и в диалог! Благодаря Ви! 

Илиана Беновска: Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове? Няма да изреждам проблемите на превозвачите, които трябва да бъдат решени и как? Или просто тупкате топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте Вие? 

Кирил Петков: Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всички тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много конкретни, защото, когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място. Или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Също така се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин! Не е нормално състоянието на „Витиня“ да изглежда по начина, по който изглежда! От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия! Не е нормално да нямаме магистрала „Хемус“ въобще! Не е нормално да нямаме път Ботевград – Видин!  Не е нормално всички тези неща да се случват, за съжаление! И аз ги разбирам тук колегите. Как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ужким се правеше, а я няма днес!? Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всички тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили! Но няма да стане през лозунги и позиции! Ще стане със съвместна работа! 

Какви са очакванията на превозвачите 

Беновска отбеляза, че браншът е протегнал ръце към правителството и попита Милтенова какво очакват. Милтенова заяви, че превозът не е само работа, а и призвание и е за хора, които обичат професията си и затова се надяват да постигнат желаните резултати, защото когато браншът остане без никакво подпомагане, без позиция на държавата как браншът ще се развива, без стратегия – още повече обезлюдяват населените места и по този начин се спомага демографската криза, защото липсата на транспорт води до нежелание от страна на хората за живот в даденото населено място. Пиронков подчерта, че превозвачите са поставили само 4 искания към правителството и това е само част от натрупаните проблеми през последните 15-20 години. “Изказвам адмирации за добрия тон, който беше на 17-ти май – ние всички очакваме винаги да има диалог, разбирателство и заедно да постигаме това, което трябва в интерес на обществото” каза Пиронков. Беновска попита какъв срок на търпимост дават на правителството. Милтенова отговори, че следващите две седмици ще стане ясно дали правителството има воля за решаване на проблемите и след този срок ще може да информират медиите какво предстои, но имат протестна готовност, ако бъдат подведени и не бъдат постигнати необходимите резултати. Водещата отбеляза, че вчера са започнали консултативни срещи, инициирани от министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов. Пиронков коментира, че диалогът с различните министерства по повод четирите искания на превозвачите е започнал не откъдето трябва, но в момента върви обществено обсъждане за новите тол такси, за обхвата на системата и затова диалогът е започнал първо от регионално министерство, но на срещата вчера са си казали много неща, върху които могат да работят. 

Сигнал до прокуратурата и министър Събев за масови проверки на превозвачите 

Беновска отбеляза, че превозвачите са сезирали прокуратурата за това, че от 11-ти май е стартирала масова акция за извършване на проверки от Автомобилна администрация на превозните средства и извършения обществен превоз на пътници и товари в цялата страна, която е насочена единствено и само срещу трима превозвачи – Юнион Ивкони, Груп Плюс и товарния превозвач ПИМК. Водещата каза, че главният прокурор е дал знак на пресконференция, че такава проверка тече. “Вие сезирахте с писмо и министъра на транспорта Николай Събев да спре тези проверки и най-малкото да обясни защо ги прави. Какво се случва?” попита Беновска. Милтенова обясни, че на срещата с Петков са поискали да се спрат репресивните действия срещу превозвачите – записване на номера, данни на шофьорите, проверки в гаражите, натиск от полицията, преустановяване на протестните действия в София и затова са настояли пред министър Събев да си спази обещанието, което е поето на 17-ти май. “Винаги са добре дошли контролните органи, ние няма от какво да се притесняваме, но не и когато тези проверки са репресивни и се извършват на три точки по пътя на един автобус. Това възпрепятства дейността на колегите, забавя пътниците, създава напрежение. Не това е начинът, затова ние призовахме министър Събев да спази обещанието и тези проверки да бъдат преустановени” каза още Милтенова. Беновска попита Пиронков дали са единни в това, че се извършват необяснени действия към тримата превозвачи и какви са очакванията им. Пиронков коментира, че на срещата с Петков е разбрал за тези проверки и на нея всички са настояли, ако има целенасочени проверки, то те да бъдат преустановени. Той сподели, че не знае за сигнал за прокуратурата, но ако има репресивни действия, те трябва да бъдат спрени. Беновска подчерта, че Иван Гешев е съобщил, че е бил сезиран и проверките на Юнион Ивкони, Груп Плюс и ПИМК трябва да бъдат обяснени.  

 
Главният прокурор Иван Гешев коментира темата преди заседание на Висшия съдебен съвет на 18-ти май 2022 година. 

Иван Гешев: Това, което ми е известно, е че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до ВКС. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигнала е специализираната прокуратура – тя продължава да работи до 28 юли, знаете. В сигнала се сочи за известни нарушения от ДАИ, сочат се нарушения от министерство на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжностни престъпления, така че в хода на тази проверка, прокурорът ще извърши всичко необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има, или няма извършено престъпление. 

Равносметката на превозвачите 

Милтенова направи равносметка, че за пореден път се налага обикновени цели, които държавата трябва да изпълни към българските си граждани, чрез протестни действия, но се надява това да бъде прекратено и да има нормален диалог. Тя подчерта, че не е проблемът в трите проверявани фирми, а в това, че в писмото, изпратено до регионалните агенции на ДАИ се казва, че ще бъдат проверявани всички транспортни фирми на ротационен принцип, изпращани от изпълнителната агенция целенасочено, а за останалите фирми да не бъде занижен контрола. “Ще бъдат проверявани протестиращите фирми и това е проблемът, защото големите филми като Юнион Ивкони, ПИМК, Груп Плюс имат своите адвокати. Тези фирми имат ресурси, те могат да защитят своите права, но малките транспортни фирми нямат тази възможност и затова ние потърсихме съдействието на прокуратурата, защото сплашването на малки транспортни фирми с това, че са започнали с големите фирми, какво ли ще се случи с малките… това не е работещо и демократично, така че ние продължаваме да настояваме да се спазва закона” заключи Милтенова. Пиронков смята, че ще постигнат добри резултати с правителството и министерствата, но от снощи има информация от Италия за премахването на акциза. “Всички превозвачи, които зареждат горива – 28 евроцента за последните 3 месеца се премахват, което означава, че това е една мярка, тъй като превозите са в самото начало на всеки един бизнес, това означава, че инфлационният процес ще бъде частично овладян и ще бъдат спрени увеличенията на стоките, които се произвеждат” каза още Пиронков.  

Кампанията за дуалното и професионалното образование “Знам, мога, богат съм и щастлив” 

Беновска се обърна към Милтенова и Пиронков като представители на обединения транспортен бранш и като представители на едни от най-големите превозвачески организации – ”Предстои 24-ти май, един свят за България празник, ден на писмеността, на културата, на просветата. Обръщам се към Вас като производители на БВП и хора, които осигуряват освен огромния транспорт в държавата, но и осигуряват работни места. Кампанията на “Беновска пита” и “Радио К2” за дуалното и професионалното образование – Знам, мога, богат съм и щастлив – продължава. Искам да Ви призова да бъдете малко по-активни в националната си отговорност, за да помогнем и да дадем път на младите, да намерят своето развитие и поприще, а от друга страна да помогнем да се създадат кадри, които липсват във Вашата област. Нека да видим клипа, който създадохме с Косьо Марков, “Тангра” и поета Александър Петров” призова Беновска. Милтенова заяви, че с най-голямо удоволствие ще се включат в кампанията и ще проведат среща, за да получат насоки как могат да помогнат. Пиронков апелира кампанията да продължи и то в по-разширени темпове, специално за обучението на кадри, защото най-спешно са необходими 7 000 за транспортния бранш, а и дигитализацията в транспорта навлиза, камионите и автобусите са по-модерни и трябват грамотни хора. Беновска подчерта, че ще го включат по-активно в дейността на кампанията, за да се помогне на бизнеса, на държавата и на духовността. Пиронков сподели надеждата си нивото на образованост да се увеличи и да се поддържа.  

Подаръците 

Беновска подари на Васил Пиронков тениска Харвард и му пожела да бъде полезна в преговорите с правителството, както и Конституцията на Р. България, придружена от българския флаг. От своя страна Пиронков подари триединство от книги – “Към себе си” на Аврелий, “Владетелят” на Макиавели и “Изкуството на войната” на Сун Дзъ. Беновска подари на Пиронков и здрава българска червена ябълка, защото от много години е в бизнеса. 

Така завърши разговорът между Магдалена Милтенова, Васил Пиронков и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” по “Радио К2” и на живо във Фейсбук и Ютюб на 21-ви май 2022 година.  

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest