Бизнес

Позиция на „Брикел“ ЕАД относно приносът за постигане на целите за декарбонизация

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО АСЕН ВАСИЛЕВ

ВИЦЕПРЕМИЕР ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ОТНОСНО: Приносът на „Брикел“ ЕАД за постигане на целите за декарбонизация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

            „Брикел“ ЕАД е първата топлоелектрическа централа в Маришкия басейн и до ден днешен остава една от структуроопределящите мощности в България. Централата е проектирана за производство на топлинна и електрическа енергия чрез изгаряне на лигнитни въглища и обогатено енергийно гориво, което сама произвежда. „Брикел“ ЕАД осъществява високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия. С топлинната енергия се подсигурява производството на Брикетна фабрика, която осигурява горива за други топлоелектрически централи.

            Силно обезспокоени сме от информацията за затварянето на дружеството поради стратегическата му важност за района, както и за енергийната сигурност на страната.

            Преди дни Европейската комисия заяви, че ще гарантира подкрепа за държавите, които решат да удължат използването на въглища. Ръководителят на ЕК по въпросите за климата г-н Франс Тимерманс също подчерта, че страните от ЕС трябва да разширят използването на въглища. Страни като Германия и Румъния вече обявиха, че ще подновят работата на вече затворени въглищни централи. В тази връзка считаме, че предвид несигурността за доставките на природен газ би било пагубно в момент на криза да се затварят мощности на въглища.

            Рекордните цени на електрическата енергия доказаха, че страните от ЕС не са готови да се разделят с въглищата. Колкото и да ни се иска да разчитаме на 100% възобновяеми източници на енергия, не сме готови технологично. През зимата при комбинация от силно застудяване, липса на слънце и вятър и замръзване на водните източници, се стигна до изключително сериозен недостиг на електричество, което предизвика шоково поскъпване. Тази зима „лошите“ въглищни топлофикации спасиха Европа от режим на тока!

           
             „Брикел“ ЕАД осигурява евтина топлинна енергия на над 2000 домакинства в Гълъбово. БЕЗПЛАТНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ получават всички детски градини, училища, болници и сгради на общинската администрация. Прекъсването на топлоподаването ще спре достъпа на хиляди българи до най-евтината опция за отопление. Ако 2000 къщи заменят централното парно с дърва, екологията в района ще пострада. 2000 комина отделят много повече емисии от комина на централа със сероочистваща инсталация и електрофилтри.

            Дружеството е сред големите консуматори на въглища от държавните Мини Марица Изток. Ако затворим, добивът ще се намали и държавата ще претърпи финансови щети.

            Не бива да пренебрегваме и социалния аспект. „Брикел“ ЕАД  осигурява прехраната на 1300 специализирани служители. Пряко ще бъдат засегнати и доставчиците, за които дружеството е стратегически търговски партньор. Съкращенията и намаляването на работата на контрагентите ще доведе до сътресения в икономиката на цялата област и до натоварване на националната социално-осигурителна система.

            „Брикел“ ЕАД подсигурява обогатено енергийно гориво на централите в Русе, Сливен и Перник, както и на ТЕЦ Бобов Дол, който е гарант за енергийната сигурност. „Брикел“ ЕАД е пряко свързан с над 6 000 работни места в 5 български области!

            В плановете за енергийна трансформация не разглеждаме възможността за затваряне поради гореизброените причини, а мислим за енергийна трансформация.

            Сред успешните нови проекти на „Брикел“ ЕАД е внедряването на биомаса, която е доказан 100% екологичен източник на енергия. Ще инвестираме в нови топлоколектори, изграждане на предкамерна пещ и рехабилитация на обогатителната инсталация, което ще позволи увеличаване на дела на произведената безвъглеродна енергия.

            Дружеството работи за изграждане на газопровод с цел използване на природен газ с оглед близостта до газовия колектор на „Булгартрансгаз“ и интерконектора „Александруполис – Стара Загора“.

            Водим преговори с американска компания за закупуване на 2 газови турбини с обща мощност от 120 мв и една парна турбина от 60мв.

            Реализацията на гореизброените проекти ще подсигури устойчивото енергийно и икономическо бъдеще на Южна България!

            Ние от „Брикел“ ЕАД заявяваме готовността си да работим активно за трансформация на предприятието и се ангажираме публично да запазим всички работни места!

            Уважаеми господин Радев,

            Уважаеми господин Петков,

            Уважаеми господин Минчев,

            Уважаеми господин Василев,

            Апелираме за внимание към стратегическата важност на „Брикел“ ЕАД за българската енергетика преди да бъде взето решение за затваряне на частно дружество, с 1300 служители, осигуряващо единствената опция за централно отопление в гр. Гълъбово, гориво за 5 централи и преди всичко изразява готовност да извърши енергийната трансформация според желанието на Европейския съюз.

            Ръководството на „Брикел“ ЕАД, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“ и кметът на Община Гълъбово Ви молят за среща, на която да Ви запознаем с проектите за модернизация и постигане на зелено производство на енергия, като се надяваме на конструктивно сътрудничество!

С уважение:

  Янилин Павлов: ………………………………………………….

/ Изпълнителен  директор на „Брикел“ ЕАД/

Николай Колев: ……………………………………………………..

            /Кмет на Община Гълъбово/

Диана Тунева:……………………………………………….

            /Председател на КНСБ при „Брикел“ ЕАД/

Иван Иванов: ……………………………………………..

            /Председател на КТ „Подкрепа“ при „Брикел“ ЕАД/

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest