Бизнес

Позиция на ББКП, във връзка с изказване на г-н Ананиев

Във връзка с направено изказване на господин Настимир Ананиев, председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, че само 21% от българските пътни фирмите са изрядни.

Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“ категорично заявява, че всички пътно-строителни фирми в България са безупречни в работата си, което се потвърждава четири пъти от всички компетентни държавни институции, включително и с Решение на Народното събрание от 20.04.2022 г. , обнародвано в Държавен вестник, бр. 32.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest