Икономическа група „Филипов и партньори“ учредява стипендиантска програма за студенти на Стопанския факултет на СУ

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Икономическа група „Филипов и партньори“ ще си сътрудничат при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта

Прочетете повече

Huawei бележи 715.69% годишен ръст на доставките на лаптопи в региона на Централна, Източна и Северна Европа

Този забележителен резултат се дължи на 5 години развитие в PC сектора, за които компанията създаде и утвърди бранда Matebook.

Прочетете повече

Pin It on Pinterest