Консумацията на бутилирана вода на глава от населението в България през 2019 нараства до 96 литра

Резултатите отразяват нарастващите глобални тенденции за здравословна хидратация, но страната ни все още изостава спрямо други пазари на Балканите Пазарът

Прочетете повече

Pin It on Pinterest