Бизнес

Открито писмо от организациите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ и работниците в ТЕЦ Марица 3 Димитровград 

До Министър председателя 

на Република България

Г-н Кирил Петков

С копие до:

Министъра на енергетиката

На Република България

Александър Николов

Открито писмо от организациите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ и работниците в ТЕЦ Марица 3 Димитровград

​Уважаеми, г-н Министър председател,

Уважаеми г-н Кирил Петков

​Обръщаме се към Вас не само като къмличност, начело на изпълнителна власт, но и като към човек, който много пъти е изразявал публично надеждите си да види една просперираща и успешна България.

Ние не сме политици, ние сме тези, които политиците наричат “обикновени хора“, но и ние имаме същите като Вашите надежди, да живеем в една просперираща, успешна и свободна страна. Обръщаме се към Вас и като към човек, който доскоро не беше част от политическата класа, а беше един от нас, тези, които чакахме нещата в страната ни да се променят за по-добро. Иска ни се да вярваме, че все още сте един от нас.

Ние, представителите на „КНСБ“ и „Подкрепа“, както и всички работници и служители в ТЕЦ Марица 3 Димитровград сме силно обезпокоени за бъдещето на нашето дружество, с което са свързани 223 работни места. Спирането на дружеството без основателна причина засегна 223 семейства от Димитровград, които в момента не знаят ще разчитат ли на някакъв доход в текущия и идните месеци, както и каква ще бъде съдбата им. Всъщност по -точно е да се каже, че засегна нас, защото ние сме 223 български енергетици, а сред нас има такива с 30 или повече години трудов стаж, които със сигурност не искат да сменят професионалната сисфера след толкова много години опит в енергийния сектор. Ние сме българи, които полагайки своя труд, изхранват своите семейства, осигуряват образование на децата си, издържат възрастните си и болни роднини, но най-вече са граждани на тази държава и съгласно чл.48 от Конституцията на България „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право“.Нещо повече, понеже ние сме български енергетици, с нашите усилия ние градим истинската енергийна незавимост на България, за чието постигане и самият Вие често настоявате.

​На 21 април дейността на ТЕЦ Марица 3 Димитровград беше спряна от РИОСВ – Хасково. От тогава насам извършихме множество ремонти по основните и спомагателни съоръжения, както и по сградите, закупихме и оросителна инсталация, за да се редуцира запрашаването. В резултат отизвършените дейности на 12 май получихме разрешение да работим до края на месеца, което е единственото ни искане, но само 2 часа по-късно заповедта бе отменена.

Понеже, виждаме ,че държите на честния и открит диалог, ще сме честни – МОСВ И РИОСВ Хасково буквално ни излъгаха. Пуснаха централата, за да отменим нашия профсъюзен протест, ние го направихме и точно 2 часа след това, те отмениха заповедта с изявление на вицепремиера г-н Борислав Сандов, което ние обикновените нормални хора намираме за не особено достойно.

​Но ние не пишем до Вас, за да се оплакваме, а да поискаме Вашата подкрепа възоснова на обективните факти. Неколкократно писмено сме уведомявали компетентните органи за намеренията ни да извършим внимателен обход на съоръженията в работен режим, за да прецизираме ремонтната програма, за което ни е необходимо да подновим дейността си до края на месеца. От началото на юни сме планирали голям ремонт, който ще продължи 2 месеца и ще допринесе за подобряване на състоянието на основните и спомагателни съоръжения, както и значително подобряване на въздействието върху околната среда, което в момента е наша основна цел.

​Сключили сме договор с лицензираната лаборатория „Пехливанов Инженеринг“ ООД, която ще замерва постоянно всички показатели на атмосферния въздух по време на извършваните ремонтни дейности.

​Предлагаме да ни бъде позволено да работим до края на месеца, след което да стартираме по план ремонтната програма от 1 юни.

​За избягване на всякакви спекулации относно емитирането на SОx газове по време на работа над разрешените прагове, предлагаме да бъде изпратена за този период на площадката на ТЕЦ-а мобилна лаборатория на МОСВ за контрол на тези емисии. В случай на превишение на допустимите стойности се ангажираме незабавно да бъде преустановена дейността.

​За понеделник КНСБ, Подкрепа и работниците на ТЕЦ Марица 3 Димитровград планираме масов протест в София. В наша подкрепа ще се присъединят и други енергетици от цялата страна. Това не е политически протест, нашите действия не целят дестабилизация на страната ни във времена, когато до нас се води война. Нещо повече, това е протест за защита не на нашия труд и права, но и протест за запазване на енергийната независимост на България, защото ние работим само с местни български суровини.

Г-н Петков, често сте казвали, че искате страната ни да създава „добавена стойност“, ние сме от хората, които създават тази добавена стойност.

Не позволявайте българската енергетика да бъде постепенно ликвидирана. В момента България изнася електрическа енергия, продукт с висока добавена стойност, ние не искаме след време страната ни да бъде принудена да внася такава енергия. 

​Г-н Петков, нашето желание е да работим по-екологично и сме разработили ремонтна програма, която да допринесе това да се случи, но за съжаление не получаваме разбиране от МОСВ и РИОСВ-Хасково. 

Искрено и сърдечно се надяваме да се ангажирате със засегнатия от нас въпрос.От решенията на Вашето правителство зависи производството на евтина и достъпна електрическа енергия, както и поминикът на 223 служители и работници в ТЕЦ Марица 3 Димитровград. Ще завършим писмото си, както започнахме. Надяваме се, че все още сте  един от нас, тези, които след 32 години преход все още  искаме една просперираща, независима,свободна и силна България.

13.05.2022​​​​​​​С уважение,

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest