Опасно ли е да забавяте вноските по кредита?

Необслужените кредити, наричани още лоши, намаляват рентабилността на финансовите институции, редуцират печалбите им и свободните средства, предназначени за отпускане на заеми, водят до невъзможност да се осигуряват на потребителите и бизнеса адекватни кредити, покриващи нуждите им. Ако процесът обхване голям брой банкови и небанкови финансови институции, възниква риск за икономиката. Съвкупността от тези фактори прави връщането на заем или изплащането на вноска по кредит в договорения срок от ключово значение.

Защо е опасно да забавяте вноската си по кредита?

  1. Ако не обслужвате своя кредит, вие ставате една от причините за оскъпяване на новите кредити. Растящият брой лоши заеми води до увеличаване на цената на новоотпусканите и до затягане на условията и повишаване на изискванията, на които трябва да отговаря един потребител, за да получи одобрение на молбата си за кредит. Лошите кредити водят до затруднен достъп до кредити.
  2. Забавянето на вноски по кредита води до оскъпяването му – натрупват се такси, наказателни лихви. Те са различни за отделните банкови и небанкови финансови институции, както и за различните кредити, и са посочени в договора за заем.
  3. Кредитополучателите, необслужили своя кредит, се сдобиват с лошо кредитно досие. То съдържа информация за поведението им като потребители на кредити и се съхранява в ЦКР за период от 5 години. Забавените вноски, довели до лошо кредитно досие, преустановяват достъпа на потребителя до нови кредитни продукти, тъй като заеми се отпускат изключително рядко на хора с лоша кредитна история.
  4. Някои предложения за бърз заем вървят в едно с възможност за отлагане на вноска по кредита за определен срок. Отлагането обаче не е безплатно. Дължима е такса, която също води до оскъпяване на кредитния продукт.
  5. Необслужените кредити могат да доведат тежки финансови проблеми след себе си – ЧСИ, принудително събиране, загуба на движимо и недвижимо имущество.

Pin It on Pinterest