Одобрено е финансирането на публична общинска инфраструктура

Правителството прие Решение, с което одобрява финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Божурище ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура. Те ще бъдат отпуснати за реконструкция и рехабилитация на част от общински път Костинброд. Ремонтът се извършва във връзка със сертифициран проект по ЗНИ – „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД – „Разширение на производствен център на Кока-Кола в Костинброд, 2020“.

Pin It on Pinterest