Обръщение на УС на ББКП

Пътният бранш вече пет месеца чака конкретни решения от страна на ДЪРЖАВАТА, днес бе поредното НЕГЛИЖИРАНЕ и ПРЕНЕБРЕГВАНЕ  на хилядите български работници, които с честен труд си изкарват прехраната.

Днес, след като Г-жа Комитова официално , чрез получено писмо в Българска браншова камара „ПЪТИЩА“ покани  на среща представителите на бранша на 08.10.2021 г. от 10:30 часа, ОТНОВО нямаше ДОСТОЙНСТВОТО и УВАЖЕНИЕТО да застане пред БРАНША. Собствениците на фирмите бяха пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както бе уточнено в поканата, но Г-жа Комитова къде беше?

Комуникацията с г-жа Комитова за представителите на пътния бранш приключи.  Тя неколкократно доказа не способността си да управлява повереното й министерство.

ЗАЯВЯВАМЕ ПРЕД ВСИЧКИ, ОСТАВКА НА Г-ЖА КОМИТОВА и КОНКРЕТНИ ДАТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМОТО КЪМ ПЪТНО –СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ.

Pin It on Pinterest