Николай Вълканов: Минната индустрия е във възход – инвестираме и се грижим за кадрите си

Интервю на Илиана Беновска с проф. д.т.н.инж Николай Вълканов –  председател на Българска минно-геоложка камара и на съвета на директорите на „Минстрой холдинг“, след празничния водосвет по случай националното честване на деня на миньора в  църквата „Св Неделя“

Илиана Беновска: Какво трябва да се знае за българската минна индустрия?

Николай Вълканов: Българската минна индустрия върви във възход, както подчертах и от трибуната, в последните десетина години ние направихме много инвестиции, инвестициите са от порядъка на 3,5 милиарда в нови техники, нови технологии, нови машини. И затова минната индустрия е силна, дори когато има спад на цените на металите, ние вървим усилено напред. Второто, което е, при нас е много важно обучението на кадрите, дуалното обучение, МГУ и висшите учебни заведения, стажантските програми, стипендиите, които осигуряваме, залите, които осигуряваме, тоест ние се грижим за отрасъла, за да бъде той както чухме в първата десятка на Европа, тройка, петица в отделните отрасли.

Илиана Беновска: Един последен въпрос, предстоят наесен местни избори, каква е ролята на минната индустрия в живота на хората, разбира се това са конкретни региони?

Николай Вълканов: В конкретните региони – Златоград, Мадан, Панагюрище, Пирдоп, Златица, всички да не ги изброявам, там действително има добър социален живот, има високи заплати, подпомогнати общини от минните предприятия. Така че в местните избори се избират личности и тези кметове, които са доказали своята бих казал лоялност и подчертан интерес към нашия отрасъл, към развитието на регионите, те винаги ще бъдат подкрепени от нашите хора.

Pin It on Pinterest