Недосигът на таланти по света достига рекордно равнище

ManpowerGroup разкрива как да се справим с липсата на умения в ново проучване за желанията на служителите.

Недостигът на таланти в световен мащаб почти се е удвоил през последните десет години според ново проучване на ManpowerGroup (NYSE: MAN). 54% от компаниите отчитат липса на умения, като за бизнеса в 36 от 44 държави е по-трудно да привлича квалифицирани кадри в сравнение с 2018 г. Работодателите в САЩ (69%), Мексико (52%), Италия (47%) и Испания (41%) регистрират най-остър недостиг на таланти.

Проучването Да се справим с липсата на умения: какво искат служителитеразкрива какво привлича хората към една организация и какво ги кара да останат в нея, за да може бизнесът да намери, изгради и задържи най-добрите таланти. Докато желанията на служителите се различават според географския регион, пола и различните етапи от кариерното им развитие, според изследването свободата кога и къде да бъде свършена работата, здравословният баланс между личен и професионален живот и кариерната мобилност за придобиване на умения са сред топ приоритетите им наред със силния лидерски екип и ангажираност към поставените цели.

„В един все по-технологизиран свят се търсят хора с умения,” каза Джонас Прайсинг, председател и главен изпълнителен директор. „Знаем от разговори с кандидати и клиенти и от нашите данни, че служителите искат гъвкавост и възможност да придобиват нови умения. Призоваваме всички лидери да приближат търсенето си на работна сила към нуждите на търсените таланти. Създаването на добавена стойност за акционерите може да бъде постигнато единствено с грижа за служителите, клиентите и общностите, така че вслушването в гласа на потребителя е от ключово значение. Предвид че ходът на иновациите се ускорява, най-важното сега е да помогнем на хората да се адаптират към професиите на бъдещето и на компаниите да се превърнат в създатели на таланти.”

Според проучването Да се справим с липсата на умения: какво искат служителите желанията им варират според географското местоположение, пол и етап, на който се намират в своята кариера:

  • Поколението Z (18-24 години) е амбициозно, гладно за пари и кариерно развитие, но жените и мъжете имат различни желания. За жените заплащането е двойно по-важно от следващия им приоритет – придобиването на умения, докато мъжете споделят, че уменията и кариерата са почти толкова важни, колкото заплатата.
  • Милениалите (25-34 години) искат гъвкавост и предизвикателна работа. За жените гъвкавостта е от първа необходимост, докато за мъжете е добре да я има.
  • По-младите хора от поколението X (35-44 години) търсят баланс. За мъжете гъвкавостта е толкова важна, колкото за жените, като искат да имат възможност да работят дистанционно, да използват отпуска си по бащинство и да имат плаващо начало и край на деня.
  • Бумърите (55-64 години и над 65) се мотивират от заплащането, предизвикателната работа и гъвкавостта, въпреки че най-големият приоритет за тях са ръководството и екипът. По-възрастните служители искат да предадат доброто нататък, а хората над 65 години се мотивират най-вече от целта.

Повече информация за проучването Да се справим с липсата на умения: какво искат служителите, което беше публикувано преди 50-та годишнина на Световния икономически форумс водеща тема Заинтересовани страни за устойчив и сплотен свят, може да намерите на https://wef.manpowergroup.com/.

Pin It on Pinterest