Бизнес

Най-опасният враг на държавата създава инфлация и крах на банки

Държавната власт е с местна проява на прилаган в света, със съдбовен пропуск метод за публични финанси.

Не се употребява необходима защита на покупателната способност на официалната валута. Неправилността е с много силно влияние за неустойчиви пари.

Нямането на необходима защита на покупателната способност на официалната валута е действителен най-опасен враг на държавата. Същият създава сегашното намаление на покупателната способност на официалната валута (сегашната инфлация). Централната банка е некомпетентна за нейното прекратяване.

Политическите партии пренебрегват, че Министерството на финансите съставя проект за държавен бюджет със снижени приходи и завишени разходи. Политиците са с подсигуряван провал. Всички сме жертви на държавния финансов дефект.

За забавяне на икономическия упадък, правителството заплаща щети от недоразвития метод за управление на паричните потоци на държавата. Заради недостиг на собствени пари се ползват пари от държавни заеми. Похватът е с временен ефект, защото финансовата слабост се съхранява, а източниците за пари са ограничени. Поради грешката, правителството има сегашните дългове.

Увеличените цени на стоки и услуги са последици от намалената покупателна способност на официалната валута. Осъществяваният „контрол на цени“ прикрива причинителят на сегашната инфлация. Индексът на потребителските цени е производно (вторично) мерило за инфлация.

При възникналата среда, колкото повече е икономическия растеж – толкова повече са щетите. Нямането на необходима защита на покупателната способност на официалната валута създава крах на банка. Следва срив на поредна банка. Продължава с гибел на други банки. След достатъчен период е с условия за катастрофална криза.

Пример: Най-опасният враг на САЩ (нямането на необходима защита на покупателната способност на долара) създава инфлация и крах на банки в САЩ. Формират се процеси за катастрофална криза на САЩ.

Запазването на ситуацията допринася за големи трудности. Практиката доказа, за спасение на националното стопанство – държавната власт въвежда нова официална валута. Започва подновен кръгооборот на финансовата неправилност.

Все още, има реални застъпници на коварния враг на държавата.

Постижим е обществен прогрес. Жизнено важно е въвеждане на необходима защита на покупателната способност на официалната валута.

Прекратяването на сгрешения финансов метод премахва причината за сегашната инфлация. Подобрението сътворява обстановка за стабилни банки. Държавният бюджет е с полезни допълнителни приходи и смалени разходи. Правителството е с възможност да изплати своите дългове. Държавата е с устойчиво развитие. Съвременната цивилизация е спасена от колапс.

Иван Митев – икономист

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest