Над 90% от доставките до хипермаркетите на Kaufland България се извършват с камиони на природен газ

Данните бяха обявени в рамките на Логистичния ден на компанията, организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара

Над 90% от доставките до хипермаркетите на Kaufland България се извършват с камиони на природен газ (Compressed Natural Gas (CNG). Това съобщи ръководителят на направление „Логистика“ в компанията Емил Димитров, който се включи в Логистичния ден на веригата, организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара.

На състоялото се в Пловдив събитие бяха обсъдени актуални теми от бранша и представени последни нововъведения в логистичната дейност на веригата. Програмата включваше и посещение на логистичната база на Kaufland България, разположена в село Стряма в Индустриална зона Раковски.

Kaufland подкрепя развитието на „зелена“ логистика у нас и от 2018 г. броят на CNG камионите, които обслужват доставките на веригата, непрекъснато се увеличава. Компанията осъществява „зелена“ доставка в сътрудничество със своите логистични партньори „PIMK“,  „Biomet“, „Евротранспорт 2000“ и „Транспорт и спедиция“, опериращи със CNG камиони „Iveco” и „Scania”. „CNG камионите се смятат за единственото към момента устойчиво решение за международния транспорт за следващите 10-15 години“, коментира на събитието Мирослав Самуилов, мениджър „Продажби“ в Данюбтрак България ЕООД, вносител на IVECO у нас. По думите му освен че намаляват вредните емисии, тези камиони допринасят и за намаляване на фоновия шум. „България е на трето място в Европа по  CNG станции за зареждане“, каза още Самуилов. 

Сред темите, обсъждани в рамките на Логистичния ден, беше и т.нар. кръгова верига на доставка. Вера Мочева от Euro Pool System (EPS) представи на събитието сгъваемите и 100% рециклируеми каси за многократна употреба, в които Kaufland транспортира плодове и зеленчуци до своите обекти. EPS касите заемат 86% по-малко обем при обратно транспортиране и водят до по-малко обратни курсове. „Опаковките за многократна употреба, каквито са EPS касите, генерират 29% по-малко емисии, изискват 39% по-малко енергия и произвеждат средно 95% по-малко отпадъци“, каза Мочева. В същото време касите осигуряват на плодовете и зеленчуците оптимална защита по време на транспорта, което се отразява върху намаляването на продуктовата загуба поради нарушена или повредена опаковка. “При картонените опаковки увреждането е 4,2%, докато при опаковките за многократна употреба, каквито са EPS касите,  то е 35 пъти по-малко или 0.12%”, добави представителят на EPS.

При посещението в логистичната база на Kaufland в с. Стряма участниците в събитието имаха възможност да видят едно от последните новъведения в логистичната дейност на компанията – сгъваеми метални палети. Инвестицията е за 4,8 милиона лева и налага нови стандарти в логистиката. Иновативните платформи за товарене са с експлоатационен живот от над десет години, много по-устойчиви са от конвенционалните и имат ергономични предимства, които значително улесняват работещите с тях. Сгъваемите палети позволяват да бъде ползвана цялата височина за товарене на камионите и чрез тях се намаляват транспортните маршрути, а по този начин се пестят въглеродни емисии. Благодарение на стабилните странични стени на сгъваемите палети се спестява и употребата на 250 тона фолио годишно.

Pin It on Pinterest