Любомир Спасов: ТЕЦ „Бобов дол“ ще бъде пример за нови технологии и екологичносъобразна работа

Интервю на Илиана Беновска с Любомир Спасов, директор на ТЕЦ „Бобов дол“, в ефира на „Радио К2“

Илиана Беновска: Уважаеми слушатели, вие сте с редовната рубрика, в която ние ви запознаваме с видни институции, техните управляващи, проблемите, перспективите и ползите за обществото. Имаме връзка с инж. Любомир Спасов, директор на ТЕЦ „Бобов дол“, добър ден, г-н Спасов!

Любомир Спасов: Добър ден!

Илиана Беновска: Г-н Спасов, днес излезе една позиция на ЕК, която подлага на доста сериозна критика енергийния план на България, няма да се спирам на това, може би и Вие не сте запознат с тази позиция?

Любомир Спасов: Още не съм я прочел напълно.

Илиана Беновска: Да, но нека от друга гледна точка да погледнем как стои въпросът с началото на отоплителния сезон през ТЕЦ „Бобовдол“, когото Вие ръководите отскоро. Каква Ви е подготовката, нека да кажем, че Вие работите в сферата на енергетиката повече от 10 години и 4 години сте бил директор на „Топлофикация“ Перник, имате достатъчно опит. За да въведа слушателите ще напомня, че ТЕЦ „Бобовдол“ е един от най-грандиозните енергийни строежи, неговото строителство завършва през 1975 г., някои хора не са били родени тогава. За времето си е бил инженерно чудо, построено с помощта на водещи инженери от всички тогавашни соцстрани, най-вече поляци, унгарци и руснаци. За да бъде построена тази централа у нас България води дълга борба с тогавашната Чехия къде да бъде построен ТЕЦ „Бобовдол“. В крайна сметка то е една от най-могъщите централи на България, това е едно структуроопределящо предприятие за целия югозапад и дава работни места на около 1000 човека в целия регион във връзка с ремонтни, транспортни и други дейности. Около ТЕЦ-а се препитават още около 4000 души, много малко хора знаят, че практически ТЕЦ „Бобовдол“ произвежда тока на софиянци, а още по-малко хора знаят, че през лятото, когато отидат на почивка в Северна Гърция и си пуснат климатика, най-вероятно също ползват ток от ТЕЦ „Бобовдол“. ТЕЦ „Бобовдол“ е построен така, че да може да се променя, такава централа в момента, поправете ме ако бъркам, по проучвания не може да се построи, нито държавата, нито частни субекти притежават такъв финансов ресурс, затова е важно той да бъде съхранен. Ето, въведох темите, кажете ми какви са Вашите възгледи за новия отоплителен сезон и за работата на ТЕЦ „Бобовдол“ занапред?

Любомир Спасов: Както казахте ТЕЦ „Бобовдол“ е основен енергоизточник в югозападната част на страната, огромна мощност, за да си позволим да я закрием и да я спрем с лека ръка. Оттук нататък бъдещето през ТЕЦ-а е трансформация, въглищата, както знаете и както може би в стратегията сте видяли, че те са изчерпаем източник и в недалечно бъдеще предстои преустановяването на ползването на това гориво.

Илиана Беновска: Не само това е причината, знаете, че заради вредните емисии Европа взе решение да минем на зелена енергия и да закрием тези ТЕЦ-ове.

Любомир Спасов: Точно така, така че пред нас пътят е преминаване към енергоносители, които не замърсяват и не е необходимо да носят толкова много въглеродни квоти. Един от тези енергоносители е природният газ, това са едни от първите неща, които предстоят пред ТЕЦ-а. Следващото след природния газ е водородът, нашата цел е постепенно да преминем към добив на енергия от природен газ и водород. Така че това е нашата програма за следващите 5 до 10 години.

Илиана Беновска: А как стои въпросът с горенето на това, което разговорно наричаме боклук, но това са промишлени отпадъци, на професионален език, нали така?

Любомир Спасов: Не, не са промишлени, ако говорим за RDF като гориво, това е отпадък от битови нужди.

Илиана Беновска: RDF това е пластмасата, нали така?

Любомир Спасов: Да, пластмасата, която всеки един от нас ползва в ежедневието си и след употреба изхвърля. Пластмасата по принцип пак е добита от изкопаеми горива въглеродни, преработена в този вид, но тя запазва характеристиките си на гориво. Така че употребата на RDF като гориво не е чужда на България, на Европа, не е непозната технология и не е технология, която предстои да бъде изхвърлена. Но в момента ние, като централа в България не предвиждаме употребата на RDF като гориво.

Илиана Беновска: Това е така, но Вие знаете, че особено от началото на мандата на министър Емил Димитров-Ревизоро, министъра на екологията, имахте доста бих казала „сражения“ с него лично и с негови служители дали ТЕЦ „Бобовдол“ гори отпадъци.

Любомир Спасов: ТЕЦ „Бобовдол“ в месеците назад, може би в последните две години е имал намерение да изгаря RDF като заместител на основното гориво, затова депозирахме инвестиционните си намерения, получихме и разрешение да изгаряме, горивото е включено в комплексното разрешително на централата като вид гориво. Правено е изгаряне контролирано и с експериментални цели, за да се види какъв е ефектът от него, и с цел добив на енергия впоследствие, но от лятото на тази година с решение на Съвета на директорите централата се отказа от използването на RDF като гориво.

Илиана Беновска: Какво значи „експериментално“?

Любомир Спасов: Това е технология, която трябва да бъде нагласена и напасната  към съществуващите съоръжения, с промяната на съоръженията, така че те да могат да усвояват и използват ефективността на горивото.

Илиана Беновска: Ние, хората обаче се интересуваме и от екологията, какъв е този експеримент екологически?

Любомир Спасов: Екологията, това, което е постигнато и добито като информация при нас е, че отделяните емисии от изгарянето на RDF са в пъти по-малко от изгарянето на въглищата. Едно от условията, за да се изгаря безотпадно RDF е температурата да бъде над 925 градуса. В котлите на централата температурата е около 1050-1100 градуса. Тоест ние сме доста над минималната температура за пълно изгаряне и недопускане на вредни емисии от доизгорели вещества в пластмасата. Така че се получава пълно изгаряне и това, което се отделя в атмосферата от изгарянето на RDF са основно въглероден диоксид и вода. Така че, ако говорим от екологична гледна точка по-чистото гориво по принцип е RDF от въглищата.

Илиана Беновска: Така, но вие непрекъснато сте подложени, не само вашата централа, но говорим в момента за ТЕЦ „Бобовдол“, на атаки от НПО-та, които получават европейско финансиране, ще се въздържа да анализирам повода, по който тези организации получават това финансиране, но в случая говоря за две – „Грийнпийс“ и „За Земята“, които спечелиха дела, защото вие не сте им предоставили достъп до документи, касаещи взаимоотношенията на централата с МОСВ по отношение изгарянето на отпадъци. Каква е историята?

Любомир Спасов: По делата, които спечелиха срещу МОСВ от нас документи не са искали, за да им бъдат предоставени. Освен че печелиха някакви дела, те миналата седмица те загубиха срещу нас делото, с което атакуваха комплексното разрешително в частта за изгаряне на RDF.

Илиана Беновска: Това на коя инстанция?

Любомир Спасов: На административен съд. Има и втора инстанция.

Илиана Беновска: Вие в момента ползвате ли тази част от вашето комплексно разрешително за експериментално изгаряне на отпадъци.

Любомир Спасов: Не, за никакво, не изгаряме в момента RDF.

Илиана Беновска: А търпите ли финансови загуби?

Любомир Спасов: Да.

Илиана Беновска: Имам предвид, че за да се изгаря трябва да се направят съответните приспособления, измервателни уреди и инсталации.

Любомир Спасов: Това всичко го има в централата.

Илиана Беновска: Значи имате направена инвестиция?

Любомир Спасов: Да, много голяма инвестиция, тя е над 500 000 евро, самата система, която е за мониторинг на газовете, излизащи след изгарянето.

Илиана Беновска: Даже, ако не се лъжа, по искане на Емил Димитров вие трябваше да сложите и камери за 24 часово видеонаблюдение, и онлайн в това число се наблюдава и от институциите, от МОСВ, какво правите?

Любомир Спасов: Това е по изискване на Закона за опазване на околната среда, изпълнено е още в края на миналата година и началото на тази. И РИОСВ-София, и МОСВ, и общината имат директен достъп до 24 часово видеонаблюдение.

Илиана Беновска: И след като този въпрос, вие обяснихте и с официална позиция, която миналата седмица мисля излезе, че нещата не стоят така, както се представя публично от „Грийнпийс България“ и „За Земята“. Вие ще предприемете ли някакви юридически действия за злепоставяне на доброто име на ТЕЦ „Бобовдол“?

Любомир Спасов: Това, което успях да видя от тяхното изложение и това, което те пуснаха като информация много ми наподобява на една теория за лъжливата информация на Гьобелс – 40% истина и 60% лъжа и накрая се получава микс, в който непредубеденият слушател слуша и си казва – абе това май е вярно. В края на краищата се оказва, че не били „компютри, а компоти“ и т.н.

Илиана Беновска: В тази връзка искам да Ви попитам да дете малко повече пояснение, вие във вашата официална позиция казвате с лека ирония в тона според мен, че за сведение на всички медии и на „Грийнпийс България“ има още една централа в България, по-голяма от ТЕЦ „Бобовдол“, с издадено разрешително за изгаряне на RDF. Коя е тя?

Любомир Спасов: Не мога да Ви кажа сега в момента, но по-големите централи не са много.

Илиана Беновска: Не искате да кажете ли?

Любомир Спасов: 3 центрлали са по-големи от нашата.

Илиана Беновска: Кои са?

Любомир Спасов: Двете американски и „Марица Изток 2“.

Илиана Беновска: Значи трите „Марици“?

Любомир Спасов: Да, всъщност едната американска е колкото нашата, даже и по-малка.

Илиана Беновска: Добре, значи може би намеквате за „Марица Изток 2“ ли?

Любомир Спасов: Вероятно.

Илиана Беновска: Не, питам Ви сериозно.

Любомир Спасов: Наистина не мога да Ви кажа със сигурност, защото не съм се запознал с техните комплексни разрешителни.

Илиана Беновска: Добре, каква е, ако мога да се изразя така, вашата свръхзадача, като директор на ТЕЦ „Бобовдол“?

Любомир Спасов: Моята цел и моята задача е в не много далечно бъдеще тази централа да стане една от добрите централи в страната, да бъде пример за нови технологии, за екологичносъобразна работа, просто ние да бъдем пример, че нещо се променя и се променя в добра посока. Ние ще инвестираме във възобновяеми енергоизточници, както знаете това са фотоволтаични панели, това са вятърни перки, това всичко стои пред нас като намерение и като цел.

Илиана Беновска: Но да се върнем към началото и това, което казах, че по решение на ЕК трета година мисля вече е в сила това, че се упражнява натиск, макар че Чехия, Унгария, Словения и Полша не са съгласни, да се спрат топлоелектрическите централи, но вие виждате, че се напредва, прие се и за „зелена енергия“, това как ще се отрази на бъдещето на ТЕЦ „Бобовдол“?

Любомир Спасов: Когато други съседни държави и подобни централи не са включени в плащането на въглеродни квоти, при тях естествено, че производството не електроенергия е по-евтино, по-конкурентоспособни са, затова и при нас са прановете за преминаване към друг вид и начин за производство на енергия.

Илиана Беновска: Така е, но механичното преминаване към „зелена енергия“, то не трябва да е механично, защото тази трансформация трябва да се случва и с оглед на цената на произвежданата енергия?

Любомир Спасов: Точно така, цената, на която се произвежда енергията, трябва да бъде поносима, да може да бъде изконсумирана от клиентите на нашата продукция.

Илиана Беновска: Виждате ли перспектива България от износител на електрическа енергия да се превърне във вносител?

Любомир Спасов: Ако трансформацията не се направи умно и постепенно, с всички необходими стъпки и с необходимото уважение към централите и персонала, който работи там, ако не се закрият от раз, тогава е възможно този сценарий да бъде избегнат и държавата да си остане износител.

Илиана Беновска: Като говорим за развитието на ТЕЦ „Бобовдол“ нека да Ви попитам и така, трансформацията, която чертаете, е свързана и с умна модернизация, ако мога така да я нарека. Имате ли екип от инженери, икономисти, които работят стратегически по очертаването на новия облик на тази структуроопределяща българска централа?

Любомир Спасов: Там, където не можем да се справим със свои сили търсим помощ от колеги от други институти, научни, производствени, така че ние не сме сами в тази работа.

Илиана Беновска: Сещам се, че Томислав Дончев беше казал, по памет си спомням преди известно време, да не станем „зелени“, но бедни.

Любомир Спасов: Има го този вариант, да!

Илиана Беновска: В този смисъл вашите съвещателни мнения, ако мога така да се изразя, искани ли са от МЕ, когато се е правил този Интегриран национален план енергия и климат за България?

Любомир Спасов: Допитвали са се до нас, не знам дали сте запознати, ние създадохме една платформа „brown to green“, в която участва включително и г-н Дончев, така че ние сме в непрекъснат контакт с тях.

Илиана Беновска: Какво се случва в тази платформа?

Любомир Спасов: Работим точно в тази посока за плавен и умен преход към „зелена енергия“.

Илиана Беновска: Само пояснете, това е някаква общесвена платформа, не съм запозната, която се обсъжда от експерти или целия социум на социалните медии?

Любомир Спасов: Не, не от социума на социалните медии, в общи линии са експерти, социално ангажирани институции и хора.

Илиана Беновска: Най-важанта част за тази трансформация, за изпълнението на този национален план за енергия и климат, в крайна сметка освен интелекта, ума и експертизата са и парите. Откъде? Вие сте частна електроцентрала, това е инвестиция на частния инвеститор и трябва да намерите средства за политики и мерки до 2030 е посочено в този план?

Любомир Спасов: Известна част от тези срества се надяваме да получим, като участваме в „зелената сделка“.

Илиана Беновска: Тоест на квоти, каквото се отдели и се разпределя?

Любомир Спасов: Всъщност може да се свържете с платформата „brown to green“, там ще Ви обяснят тези детайли доста по-добре.

Илиана Беновска: Добре, много Ви благодаря за това много пространно интервю! Накрая ще си позволя и нещо, което ми попадна докато четох, да го кажа като интересен факт, че ТЕЦ „Бобовдол“ е едно от най-важните за времето си предприятия и за него е вложено желязо повече от това, което е било необходимо за строежа на Айфеловата кула, вярно ли е?

Любомир Спасов: Да, вярно е! Голямо съоръжение!

Илиана Беновска: На добър час тогава, г-н управител на „българската Айфелова кула“ и директор на ТЕЦ „Бобовдол“!

Pin It on Pinterest