Бизнес

Lenovo с рекордни резултати за първото финансово тримесечие

Рекордно първо финасово тримесечие за Lenovo. Двоен ръст на нетните приходи, благодарение на отличната стратегия, която продължава да носи устойчива рентабилност и дългосрочен растеж.

Днес Lenovo Group обяви рекордно високи финансови резултати за първото тримесечие на Групата. Възможностите в резултат на ускорената цифровизация, интелигентната трансформация и подобряването на инфраструктурата в световен план продължават да са в основата на дългосрочния и устойчив ръст на приходите.

Възползвайки се от тези условия, Lenovo отбелязва значително увеличение на рентабилността на годишна база, с почти двойно увеличение на приходите преди данъчно облагане (650 млн. щ. д., ръст от 96%) и на нетните приходи (ръст от 119%). Маржът на нетните приходи достига 2,8%, което е най-високото ниво, отбелязвано от много години насам. Приходите за първото тримесечие на Групата достигнаха 16,9 млрд. щ. д., или 27% ръст на годишна база.

Компанията предвижда, че възможностите ѝ за устойчив растеж и подобрения в рентабилността ще продължават да се увеличат в различните направления като вертикални и инфраструктурни решения, персонални компютри и продукти от висок клас, както и смарт устройства. Иновациите ще продължават да са фактор за рентабилен устойчив растеж. Затова Lenovo увеличи разходите си за изследователска и развойна дейност с 40% на годишна база през първото тримесечие и ще продължи да инвестира в иновации, а планът е вложенията за изследователска и развойна дейност да се удвоят през следващите три години.

За първи път през тримесечието компанията отчита дейността си през новите бизнес структури – Solutions and Services Group (SSG), Infrastructure Solutions Group (ISG) и Intelligent Devices Group (IDG), обявени по-рано тази година.

Финансови акценти:

 Първо тримесечие 21/22
млн. щ. д.
Първо тримесечие 20/21
млн. щ. д.
Промяна
Приходи на групата16 92913 34827%
Приходи преди данъци65033296%
Нетни приходи (печалба, дължима на притежателите на собствен капитал) 466213119%
Основна печалба на акция (щатски цент)4,021,802,22

Председател и главен изпълнителен директорЯн Юанцин:

„Ускорената цифрова и интелигентна трансформация създава значителни пазарни възможности в глобален план. Lenovo успешно ги използва, като се развива от фирма за устройства в доставчик на услуги и решения. Резултатите ни са красноречиви – само през първото тримесечие сме увеличили двойно рентабилността на годишна база, а маржът на нетните приходи отбелязва най-високото си ниво от много години насам.” – казва Ян Юанцин, председател и главен изпълнителен директор. „В бъдеще ще продължим да увеличаваме инвестициите в изследователска и развойна дейност, като целта ни е да ги удвоим в следващите три години. Ще продължим да подобряваме оперативното си съвършенство и ще бъдем все така ангажирани със зелени иновации и корпоративна социална отговорност, за да постигнем дългосрочен устойчив ръст на рентабилността.”

Solutions and Services Group (SSG): Увеличаваща се рентабилност на Групата в сектори с интензивен растеж

Индустрията се трансформира, клиентите търсят все по-усъвършенствани ИТ услуги, създават се огромни възможности, свързани с решения и управлявани услуги, включително модел на решения като абонаментна услуга. По оценки, пазарът на ИТ услуги до 2025 г. ще възлезе на 1 трилион щ. д.

Резултати за първото тримесечие:

 • Значителен ръст на приходите през първото тримесечие (38% на годишна база, до 1,18 млрд. щ. д.) и в трите ключови сегмента на SSG (услуги за поддръжка, управлявани услуги/решения като услуга, вертикални решения) с марж на оперативната печалба от 22%, което е много над традиционните хардуер компании.
 • Рентабилността на услугите за поддръжка расте с почти три пункта на годишна база; приходите от управлявани услуги/ решения като услуга са с двуцифрен ръст на годишна база, а договорите за вертикални решения бележат трицифрен ръст на стойността на годишна база.
 • Отчитат се няколко значими успешни търговски сделки и сделки в областта на интелигентните градове, както и хибридни облачни решения, използващи Lenovo IP.

С поглед напред:

 • На този фон Lenovo ще подобри степента на навлизане на услугите за поддръжка и ще увеличи нарастващата база за инсталиране на устройства, особено след като търговският сектор се възстановява от растежа. В областта на решенията като услуга компанията интензивно инвестира във възможности, платформи и инструменти, за разрастване чрез изграждане на повече повторяеми вертикални решения на база собствени IP-та на Lenovo, както и чрез стратегически партньорства.
 • Значително по-големите маржове на трите ключови сегмента за SSG ще осигурят по-голяма рентабилност за Групата като цяло през следващите тримесечия и години.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Увеличаване на рентабилността и значително изпреварване на пазара тримесечие след тримесечие

Инфраструктурата, свързана с ICT, е основата за цифрова и интелигентна трансформация, като прогнозите са този пазар да възлиза на 250 млрд. щ. д. до 2025 г. С инвестирането в изграждането на солидна база, Lenovo се радва на добра позиция като доставчик на пълна гама решения за ИКТ.

Резултати за първото тримесечие:

 • ISG отчита рекордни приходи от 1,8 млрд. щ. д., което е по-високо от показателите за пазара в продължение на шест поредни тримесечия, като в същото време отбелязва най-силните резултати за изминалите пет години.
 • Трето място в световния пазар на x86 сървъри и второ място в стандартните решение за съхранение на данни.
 • Направления с по-висок марж – съхранение на данни, софтуер и хибридни облачни решения – продължават силния си ръст на годишна база, като хибридните облачни решения отбелязват двуцифрен ръст на годишна база.

С поглед напред:

 • Групата ще продължи да инвестира в разширение на бизнеса, с амбицията да стане най-големият доставчик на решения, свързани с инфраструктура за центрове за данни, като увеличава инвестициите в областта на периферните изчисления (edge computing), хибридните облачни решения и интегрирането на 5G и облачни мрежи. Компанията ще продължи да укрепва собствения си развоен и производствен капацитет, да увеличава ефективността и да разгръща стратегически партньорства за предлагането на повече решения.
 • Системното инвестиране за общата конкурентоспособност на ISG ще допринася за по-висока рентабилност и за конкурентоспособността на бизнес групата като цяло.

Intelligent Devices Group (IDG): Рекордна печалба, разширяване на бизнеса отвъд персоналните компютри

Пандемията промени начина на живот и работа на хората, като персоналните компютри отново заеха централно място в цифровия живот. Цикълът на обновяване на персоналните компютри се е намалил, те са все по-разпространени, а общото търсене до 2025 г. ще остане поне на сегашните нива, предвид бързото възстановяване на търговското потребление. В същото време пазарът IoT („Интернет на нещата“) се очаква да нарасне стремително със съставна годишна норма на растеж от 11% до 2025 г. Бързо се увеличават и новите бизнес възможности отвъд персоналните компютри.

Резултати за първото тримесечие:

 • Рекордна печалба и приходи за първото тримесечие. Печалбата е 1,1 млрд. щ. д., с ръст от 43% на годишна база, а приходите са 14,7 млрд. щ. д. (ръст на годишна база от 28%). Това е поради комбинирания ефект от силното представяне при персоналните компютри и направленията отвъд тях, които в момента са с дял от 18% от общите приходи на IDG.
 • Средната продажна цена и рентабилността продължават да са с възходяща тенденция, поради постоянното инвестиране в сегментите на премиум персоналните продукти и тези със силен растеж като Gaming, Workstation, Thin & Light.
 • Lenovo укрепи своето второ място на световния пазар на таблети Android, като смартфоните постигат над 60% ръст на приходите на годишна база; направлението се утвърди като стабилен и доходоносен бизнес, с рекордно висок марж на оперативната печалба за тримесечието от почти 5%.

С поглед напред:

 • Lenovo ще продължи да инвестира все повече и повече в смарт устройства, технологии, свързани с основни компоненти и платформи за изчисления от следващо поколение.
 • Lenovo ще използва пълноценно своята широка клиентска база за крос-селинг на продукти, различни от персонални компютри, за устойчив ръст на рентабилността.

Оперативни акценти и инвестиции за бъдещето

 • През първото тримесечие разходите за изследователска и развойна дейност растат с 40% на годишна база, като вложенията за тази цел са планирани да нараснат двойно през идните три години.
 • Компанията наскоро се изкачи с 65 места до 159-та позиция в рейтинга Fortune Global 500, което е най-високото класиране за компанията до момента.
 • Представянето на Групата по показател на оперативно съвършенство и глобална верига на доставките продължава да е най-добро в категорията и да помага на бизнеса да се ориентира в условията на предизвикателства, свързани с доставката на компоненти в световен план.
 • Групата запазва фокуса си върху екологичното, социалното и корпоративното управление, както чрез своите основани на научни данни цели за климата, така и чрез зелени иновации; подкрепа за общности и бизнеси в нужда заради предизвикателствата с ковид и овластяване на необлагодетелствани общности посредством достъп до технологии и образование в  областта на науката, технологиите, инженерството и математиката чрез Фондация Lenovo. Годишният Доклад за екологичното, социалното и корпоративното управление на Групата ще излезе през септември 2021 г. Наскоро брандът Lenovo беше обявен за най-добро приобщаващо работно място за хора с увреждания, съгласно индекса за равенство за 2021 на Disability:IN.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest