Бизнес

Кремен Георгиев: ТЕЦ-овете „Бобов дол“, „Перник“, „Варна“ и други ще се газифицират до следващия сезон

Кремен Георгиев, председател на АТД, в „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и  по Радио К2 на 93.9MHz на 12-ти февруари 2022 г., заяви позиции по следните теми:

Увеличената цена на енергоносителите и работата на топлофикационните дружества.

      „На топло сте в колата, имате парно, но какво да правим ние с парното в къщите, където ни го подават централно, нека да напомня, че Вие за кратко бяхте директор на „Топлофикация“, така че имате експертно виждане и отвътре. Но кажете какво да прави, ще ни вкарат ли във фризера?“, попита Беновска. Кремен Георгиев отговори: „Не бих казал, че ще ни вкарат във фризера, защото това не е първата случка, криза не бих го нарекъл, като говорим за цени, а не за липса на някакви ресурси, на подаване на електроенергия, топлоенергия или каквото и да било друго. Може би в друга посока трябва да се тръгне, след като цените на енергоносителите на световните пазари са такива, те няма как да са много различни при нас. И може би трябва да обърнем внимание на доходите, за да се справим и да не влезем във фризера!“.

    „Скоро четох, че давате практически съвети как да пестим, така че хем да сме на топло, хем да сме изкъпани с топла вода, хем да пестим!“, продължи Беновска. Кремен Георгиев отговори, че става дума по-скоро как да не разхищаваме, а не толкова за пестене. За да се постигне комфортна температура в апартамента има начини, които няма да изхабят повече енергия, отколкото е необходимо. Георгиев припомни времето, когато не е имало топломери и сме регулирали температурата в помещението с отваряне на прозореца, което в момента е немислимо. Беновска отбеляза: „Аз вкъщи казвам – не пускайте парички през прозореца!“. Събеседникът ѝ отговори, че това е много точно казано.

   „Казвате геополитика, цени на газа, трябва да се повишат доходите. Сега тук беше президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, каза работете. Добре, работим, но цените на източниците на енергия скачат, цените на стоките също по тази причина, транспорта, но това е като геометрична прогресия!“, продължи Беновска. Георгиев отговори, че промени в цените е имало много пъти назад в историята. За съжаление те почти винаги са били нагоре, намаляването е било рядко и обикновено за кратко. Той поясни, че не може да коментира как да се повишат доходите, но от цените на енергоносителите няма как да се избяга.

Достатъчни ли са компенсациите от държавата?

    „Сега ще Ви задам един въпрос за топлофикационните дружества, но нека чуем преди това какво каза министърът на енергетиката за компенсации за потребителите на газ, това го каза преди една седмица!“, продължи Беновска и пусна запис от изказването на министър Александър Николов в МС от 02.02.2022 г.:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Александър Николов: За общините трябва да бъдат разгледани заедно с МФ няколко важни детайла. Първо какъв е размерът на общите разходи за електроенергия. Вторият дали компенсациите, които за месец януари ще възлизат на приблизително 38%, ще бъдат обхванати някои общини или обществени заведения. Третият относно спекулацията, свързана с осветлението, тъй като има общини, които дори назад във времето са получавали средства по така наречената „Норвежка програма“, дали са изпълнили съответните мерки по отношение енергийната ефективност на осветлението. Когато се установят всички данни и при съществуващи рационални нужди от страна на съответните общини за получаване на допълнителни средства и/или дългосрочни мерки, свързани с договори, които да дават яснота каква ще бъде цената на електроенергията поне в едногодишен период напред, те ще бъдат предприети. Работната група и обсъждането с МФ продължава и в момента, но първо, за да се вземе решение, както при всички други механизми, които сме предприели относно компенсации за цени на електроенергия или природен газ, следва да съберем необходимите данни, за да може решението да е максимално оптимално. Благодаря Ви!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Беновска продължи: „Това беше един клип, който се отнасяше за общините, той няма много пряка връзка с вашите дружества, но все пак кажете ми какво правят вашите членове на сдружението? Знаете, че стремежът да се газифицират, стремежът да се мине на други източници, не на въглища, „зеления пакт“, какво се случва?“. Кремен Георгиев обясни: „По отношение на цените нашите дружества нищо не могат да направят, защото цените са определени, определят се от КЕВР и това са цените, на които ние можем да продаваме своята продукция. По случая с мораториума, който беше наложен в края на миналата година, по този начин може да се каже, че абонатите на Топлофикация са компенсирани, тоест тяхната цена не последва тренда на цените на горивата и енергоносителите. Лошото обаче остава в топлофикационните дружества, защото цената, която те плащат за природен газ за производство на своята продукция или въглищните централи, които плащат квоти за въглеродни емисии, тя беше регулирана по един друг начин с договора с „Газпром“  и така нататък. Което означава, че цената на вход се вдига, цената на изход остава една и съща. Потребителите са компенсирани, а негативите остават в топлофикациите. Затова ние пледираме, за да останат цените за абонатите ниски, да се компенсира високата цена на газа към топлофикационните дружества!“.

     „Вие знаете, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Перник“, ТЕЦ „Варна“, добавете и други, те се опитват да се газифицират или да намерят други източници. Тези процеси как ще продължат?“, попита Беновска. Кремен Георгиев отговори, че процесите се развиват доста бързо и се надява още следващия отоплителен сезон голяма част от твърдото гориво да бъде заменено с газообразно. Хубавото е, че природният газ отделя много по-малко вредни емисии в сравнение с твърдите горива.

    „Ето какво каза Александър Николов в МС за компенсациите за газа и ще Ви попитам след това те адекватни ли са?“, продължи Беновска и пусна запис от отговора на енергийния министър на нейните въпроси от 31.01.2022 г.:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Илиана Беновска: Г-н Николов, Беновска – къде е перото за компенсация за потребителите на газ – частни и индустриалци? Нали панацеята на Европа е „зелената“ енергия! Защо да се газифицираме, когато се компенсира само тока? Благодаря!

Александър Николов: Както знаете компенсациите за природен газ за включени в програмата до януари. Има причина за това нещо. Първо размерът на компенсациите, последното решение, е изключително висок! 42 лева за мегаватчас за месец януари е страшно много. Но това бяхме принудени да го направим вследствие на последното решение на КЕВР, причините, които обсъдихме вече назад. За да стане ясно какъв е размерът на компенсациите от 42 лева – само преди една година цената на един мегаватчас е 27 лева. Тоест в момента компенсацията е структурирана така, че да покрие приблизително 30% от разходите за месец януари към битови потребители. Има причина да се компенсират само битови потребители. Ако искате ще кажа защо.

Илиана Беновска: Прощавайте, но декември беше също много студен!

Александър Николов: Месец декември също е включен в компенсациите и там компенсациите са приблизително 27 лева. Причината да не се включват индустриални потребители на природен газ е изключително тривиална и тя е, че България в региона и в Европа е с една от най-ниските цени на природен газ. Съответно бизнесът вече има конкурентно предимство веднъж от това, втори път от решението на КЕВР да няма разделение на свободен и регулиран пазар. Реално ползата, която трябваше да получат директно гражданите и обществото е споделена с бизнеса изцяло.

   Относно възможностите за газификация, естествено това трябва да се случва с много бързи темпове! Естествено, че има декарбонизационен ефект и е позитивно за климата! За да стане това прозрачно и ясно трябва да се преразгледат някои от бизнесмоделите, които са входирали както „Булгартрансгаз“, така и корпоративни единици, които са свързани с разширяването на мрежата към крайни потребители. И с оглед на това да се ускори процеса. Вече сме провели няколко срещи с всички газови асоциации в България точно и по тази тема – как този процес да бъде ускорен, така щото в големите градове да не се горят неща, които тровят въздуха, така че да има възможност за по-бърза газификация. Отделно от това планираме мерки с партньори от бизнеса, така че да има възможност да финансови инструменти за много дълго време отложено плащане, така че да не се натоварват домакинствата, когато изграждат нови инсталации в дома си. И накрая – естествено, че ще се опитаме това да става бързо, но то трябва да става и ясно и прозрачно като процес, така че да няма изкривяване на финансовите модели за който и да е по веригата, защото има замесени държавни дружества и корпоративни интереси!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    Беновска продължи: „Доколко са адекватни финансовите параметри, заложени в бюджета?“. Кремен Георгиев отговори: „Адекватни са дотолкова, че въобще ги има, но в никакъв случай не компенсират изцяло нещата. Сметката е проста, в топлофикациите цената на топлинната енергия е пресметната при цена на природен газ около 50 лева. Както знаем през януари тя беше 133. Така че 50 плюс 42 е далече от реалната цена на газа през януари. Стана дума за конкуренция, че цената у нас била по-ниска, отколкото в съседните региони. Това наистина е така, но не касае топлофикациите по абсолютно никакъв начин, защото те няма как да се конкурират с Топлофикация „Букурещ“ да речем. Това е местен бизнес, така че не са достатъчни!“.

    „А имате ли представа как е в съседните държави?“, попита Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че не разполага с такава информация. Водещата продължи „Сега ми хрумна, може би управляващите разполагат с подобна статистика, ако нямат да им помогнем, можем ли?“. Кремен Георгиев отговори: „Не, не мога да помогна в случая, но не мисля, че нещата у нас са сравними със съседните региони. Точно това казвам, че не можем да се конкурираме с никой. Една топлофикация в България не може да се конкурира с друга, защото действат на различни лицензионни територии!“.

Ще протестират ли топлофикационните дружества?

      Беновска попита: „За финал, като председател на АТД, от вас очаква ли се да създадете напрежение на правителството?“. Събеседникът ѝ отговори: „Ние най-малкото не се занимаваме с политика, така че да напрягаме правителството. Ние просто искаме нещата да се случват така, че ние да можем да предоставяме тази услуга, която е много необходима в големите градове там, където съществуват топлофикациите. Просто да имаме тази възможност от икономическа гледна точка, нищо повече!“. Така завърши разговорът между Кремен Георгиев и Илиана Беновска в „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и  по Радио К2 на 93.9MHz на 12-ти февруари 2022 г. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest