Бизнес

Кои са факторите, които влияят на размера на лихвите по кредити

Размерът на кредитите от банки директно зависи от размера на основния лихвен процент на Централната банка. Този лихвен процент  е минималната лихва, при която Централната банка отпуска пари на търговски банки. И съответно банките отпускат кредити на кредитополучателите при собствен лихвен процент „с марж“ .

1. Банкова стратегия:

Размерът на крайния лихвен процент, разбира се, се определя от самата банка – в зависимост от нейната политика и стратегия.

Например една банка може да се стреми да увеличи кредитния си портфейл и след това ще намали лихвения процент. В други случаи кредитните институции, напротив, разчитат на депозити – и в този случай повишават лихвите по кредитите, за да ограничат тази област на своята дейност.

2. Размер и срок на кредита:

Размерът и срокът на кредита играят важна роля. По правило банката е готова да отпусне дългосрочен голям потребителски заем на по-ниска лихва от малък и краткосрочен.

Като цяло банката се интересува повече от хората, които взимат големи кредити за дълго време, така че размерът на плащанията в крайна сметка да се окаже доста значителен и да се плаща дълго време. Малките и краткосрочни заеми са по-малко интересни за банките.

3. Възрастта на кредитополучателя:

Много важни параметри, въз основа на които банката решава дали да одобри кредит и на какъв лихвен процент, са сферата на заетост на потенциален клиент, както и неговата възраст.

4. Наличие на карта, по която се превежда трудово възнаграждение в банката:

Ако клиент получава заплата по банков път и вече е клиент на банката – тогава ще му бъде по-лесно да получи кредит с по-ниска лихва.

5. Платежоспособност:

Ако лицето, което кандидатства за кредит, не е клиент на банката, тогава процентът за него, като правило, ще бъде по-висок. Но много зависи от цял набор от фактори, чрез които банката оценява финансовите възможности на кредитополучателя.

Това включва параметри като: съотношението на приходите и разходите, наличието на движимо и недвижимо имущество, възможност за предоставяне на обезпечение или поръчители и много други.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest