Бизнес

Клъстер Тракия икономическа зона стана партньор на АРИР – Стара Загора

Инж. Пламен Панчев, председател на УС на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ /КТИЗ/, и д-р Румяна Грозева – изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР), подписаха днес меморандум за сътрудничество между двете организации по време на „Срещата на бизнеса в Пловдив и региона“ на вестник „Капитал“

„Надявам се на по-тясно партньорство в привличането на потенциални инвеститори, обмяната на опит и осъществяването на съвместни инициативи за насърчаването на бизнес средата“, посочи инж. Панчев част от целите, залегнали в споразумението.

Д-р Грозева допълни: „Ще работим за изграждането на ос на балансирано развитие на регионите – Пловдивска и Старозагорска област да станат модел в това отношение. Заедно ще ги превърнем в привлекателни места с високо качество на живот, благоприятни бизнес условия и възможност за реализация на талантлива работна ръка”. 

В Меморандума е записано, че КТИЗ и АРИР – Стара Загора обединяват усилията си за насърчаване, подпомагане и улесняване на икономическото сътрудничество между бизнес партньорите си и при обмен на експертиза.

Двете организации ще изготвят и взаимна икономическа информация, статистика, търговски данни и инвестиционни политики. Ще си съдействат при организиране на търговски панаири, изложения, конференции, семинари и други подобни дейности, и ще насърчават  участието на своите партньори и членове в такива събития.

Страните ще предоставят взаимна възможност за изграждане на национални, европейски и световни партньорства, с цел реализацията на различни проекти.

Екипите на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора ще си сътрудничат и в инициирането на предложения за промени и/или допълнения в съществуващото законодателство за насърчаване на инвестициите с цел постигане на по-благоприятни условия и подобряване на бизнес средата, в т.ч. и за публично-частни партньорства.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest