Кирил Домусчиев: За киберсигурността държавата и бизнесът трябва да действат заедно законодателно и инвестиционно

Интервю на Илиана Беновска с председателя на КРИБ Кирил Домусчиев след организираната от конфедерацията кръгла маса за киберсигурност от 17-ти септември 2019г.

Илиана Беновска: Г-н Домусчиев, КРИБ организира кръгла маса за киберсигурността с участието на главния прокурор, сегашния заместник-главен прокурор и бъдещ главен прокурор, министъра на вътрешните работи и хора от правителството, вицепремиера Мариана Николова. Защо бизнесът е толкова загрижен за това, което трябва да бъде държавна политика или политика на правоохранителните органи поне?

Кирил Домусчиев: Не може да бъде само държавна политика, не може да бъде и само политика на бизнеса. Бизнесът, както чухте в статистиката, която представихме, не само в България, това е световен проблем. В цял свят бизнесът инвестира и в киберсигурност и 9% е ръстът през последната година на инвестиции в киберсигурност, като имате педвид, че в IT инвестициите расте с 3%, можете да си представите за какъв ръст става въпрос. Бизнесът трябва да инвестира в киберсигурност и ние трябва да инвестираме. Но от друга страна нашата държава, както видяхте по време на тази дискусия има нужда от спешно обновяване на законодателството, тъй като в крайна сметка киберпрестъпленията добиват едни сериозни размери. Терминологията и въобще дигиталният свят е съвсем различен днес. Нашето законодателство е доста остаряло и в крайна сметка ние трябва да направим такива бързи поправки, за които чухте, че се обединихме със законодателната, изпълнителната и съдебната власт, за да може да имаме една модерна, отговаряща на съвременните изисквания нормативна база с едни сериозни наказания за престъпниците, защото тук говорим за престъпления и престъпници. Вече кражбите се извършват повече по дигитален път отколкото по класическия начин и при всички положения трябва престъпленията по един или друг начин извършени да бъдат приравнени и съответно наказани с едни или други мерки, за да може да спрем и превантивно да се вземат мерки срещу такъв тип деяния. Така че проблемът е общ, той е на цялото общество, държавата също трябва да взима мерки и да инвестира. Бизнесът също трябва да инвестираме, защото престъпниците не са само тук в България, те са в цял свят, това е нещо, което ще продължи да се развива и съответно ние ще трябва да взимаме мерки.

Илиана Беновска: Премиерът Бойко Борисов отбеляза най-малко две неща, които и вие сега потвърждавате, че бизнесът е главният обект, не само държавните институции, на хакване и потърпевшите като щети са бизнесът. И второто, че са много ниски възнагражденията обаче на специалистите, които работят в съответните правоохранителни органи, ДАНС, киберпрестъпления и така нататък. Как точно, за какви инвестиции говорите вие от страна на бизнеса в тези органи?

Кирил Домусчиев: Бизнесът трябва да инвестира в собствените си структури и той го прави, тъй као ако ние не инвестираме в киберсигурност, на първия или третия ден ще бъдем хакнати, така че всяка една компания, особено големите компании, които са засегнати – банки, големи предприятия, инветсират страшно много средства. А държавата, тя също трябвада инвестира и неслучайно ние поставихме въпроса, че трябва да се заделят съответните бюджети, да се увеличат административните капацитети на съответните звена в МВР, каквото е например ГДБОП, отдела по киберсигурност, за да може там да има не само повече, но и качетствени специалисти, защото знаете, че този тип специалисти са много добре платени и когато един млад човек, както спомена и министърът, отиде на база на ентусиазма си да работи в това звено, след няколко години, когато той вече е добър специалист, е много лесно да бъде откраднат, дори и от частния сектор,  с по-добри заплати. И трябва да се вземат мерки, за да може тези хора да бъдат първо да бъдат и пазарно платени, да получават по-добри възнаграждения, отколкото биха получавали в частния сектор, защото те са жизненонеобходими за системата. Само че там трябва да се инвестира и ние трябва като бизнес и като общество да подкрепим такива поправки в бюджета и за МВР и да настояваме за такъв тип поправки, че в този тип специалисти да се инвестират значителни средства, ако ние искаме те наистина да взимат превантивни мерки и да помагат, когато имаме нужда от това.

Илиана Беновска: Да разбираме ли, че правите официално заявление в момента, че вие, най-голямата работодателска организация КРИБ и Вие като неин председател ще направите програма вашите членове да инвестират конкретно в бизнеса против хакерството и обучаването на кадрите, за да подпомогнете държавата?

Кирил Домусчиев: Не, нашата експертиза, ние естествено я предложихме, защото в нашите компании имаме струпана доста експертиза и в нашите браншови организации, където е необходимо държавата ще получи нашата експертна помощ и за това се разрахме днес на тази среща. От друга страна ние изказахме препоръка да се увеличи административния капацитет, което означава по-добро заплащане и увеличаване на бройката на специалистите, които работят в системата на МВР с цел превенция и преследване на такъв тип престъпления. Така че това е ролята на бизнеса да настоява за съответните действия от страна на правителството. Също така изказахме препоръки и подкрепихме идеите на главния прокурор и заместник-главния прокурор за законодателни промени, които да подобрят нашата нормативна база и да я актуализират спрямо съвременните реалности, за да може срещу тези престъпления да има някаква превенция и от друга страна тези престъпления да бъдат преследвани по най-строг начин.

Илиана Беновска: И за финал, след завода в Пещера за 300 милиона с каква нова инвестиция ще ни изненадате, вдигнете завесата, „Хювефарма“ и „Биовет“ имам предвид?

Кирил Домусчиев: Надяваме се през следващата година да работим по този проект, да реализираме едно голямо предприятие, в смисъл ние имаме голямо предприятие, но да направим и един нов завод в Разград.

Илиана Беновска: Колко голяма инвестиция би била?

Кирил Домусчиев: Значителна.

Илиана Беновска: По-голяма от 300 милиона?

Кирил Домусчиев: Не, не, няма да е повече от 300 милиона, но ще е значителна за мащаба на града и региона. Със сигурност ще надхвърли инвестициите, които са направени в последните 10 години в целия разградски регион.

Илиана Беновска: А как избирате регионите – Разград, Пещера? Подпомагате всъщност задържането на населението ли?

Кирил Домусчиев: Не, просто има една традиция, в крайна сметка „Биовет“ в Пещера съществува повече от 60 години и ние продължаваме да инвестираме в тази традиция. В Разград бившия „Антибиотик“, сега е с марката „Биовет“ и е част от групата „Хювефарма“ също е завод с над 60 години традиция.

Илиана Беновска: Тоест възраждате традицията?

Кирил Домусчиев: Трябва не само да поддържаме, но и да разширяваме това, което правим, защото в крайна сметка това е част от бъдещето!

Илиана Беновска: Благодаря!

Pin It on Pinterest