Бизнес

Kaufland България представя своята политика за корпоративна устойчивост в Sustainability КОМПАС

Документът дава началото на едноименна поредица, в която компанията ще отчита напредъка си по темите, свързани с устойчивото развитие

Kaufland България публикува днес Sustainability КОМПАС – документ, който представя политиката за устойчиво развитие и постиженията на компанията и който слага начало на едноименна поредица, в която веригата ще отчита напредъка си по темите, свързани с корпоративната устойчивост.

Документът съдържа информация за ключови постижения, политики и програми, започнати през последните две години, които успешно биват развивани и днес. Периодът е избран неслучайно, тъй като се приема от компанията за ключов в нейното развитие – период на динамична трансформация, активна модернизация и важни инвестиционни проекти.

„Убеден съм, че макар и първи, настоящият документ е поредното доказателство за това, че концепцията за корпоративна отговорност е част от дейността, морала и културата на нашата компания. Несъмнено настоящата година, в която отбелязваме 15 години на българския пазар, е удачен момент да акцентираме още по-силно върху диалога със заинтересованите страни и за пореден път да докажем, че дори в днешния бързо променящ се свят, Kaufland България не изневерява на принципите си да допринася чрез конкретни действия за устойчивия растеж на общността, в която оперира“, коментира изпълнителният директор на Kaufland България Иван Чернев.

Стремежът на Kaufland България към иновативни решения с конкретен принос в полза на хората и природата е в основата на политиката за устойчиво развитие, която компанията реализира. Той започва още от изграждането на магазините, които са енергийно ефективни и са построени в съответствие с последни международни екологични стандарти. Преминава през развитието на разнообразен асортимент от продукти, подкрепа за местни производители, като намира израз в мерките за ограничаване на пластмасата и насърчаване на активния начин на живот, както и в дарителските проекти и доброволчески инициативи.

Концепцията за устойчиво развитие е част от дейността, морала и културата на Kaufland България. В контекста на груповата идентичност на корпоративната социална отговорност „Действията носят промяна“ в България компанията всяка година прилага последователни действия в седем основни области: „Родина“, „Хранене“, „Природа“, „Верига за доставки“, „Климат“, „Служители“ и „Хуманно отношение към животните“, като остава приоритетно фокусирана върху първите три. Именно върху тях е поставен фокусът в Sustainability КОМПАС. В контекста на направление „Родина“ Kaufland активно развива партньорски отношения с български производители, своята дарителска политика, както и доброволчеството за своите служители. В контекста на направление „Хранене“ компанията цели да насочи вниманието към активния начин на живот и да стимулира навици за устойчиво потребление сред клиентите. В направление „Природа“ Kaufland работи със силен фокус върху енергийната ефективност и ограничаване на пластмасата за еднократна употреба.

Sustainability КОМПАС е изготвен от denkstatt България. През 2020 г. консултантската компания изготви за Kaufland България първия у нас доклад за нетното въздействие.  

Поредицата Sustainability КОМПАС е естествено продължение на доклада за цялостното въздействие на Kaufland България, като в същото време предшества доклад за устойчиво развитие на компанията спрямо международните стандарти за нефинансово докладване, който предстои да бъде публикуван през 2022 година.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest