Kaufland България подкрепя „Тийноватор“ в четвъртото му издание

По време на инициативата над 400 ученика от 30 български града ще разработват и представят собствени стартъп идеи

София, 19.11.2021 – Четвъртото издание на Тийноватор – програмата за насърчаване на бизнес мисленето и предприемаческата култура на активните младежи от 16 до 18 години – бе подкрепено за пореден път от Kaufland България в ролята на партньор на инициативата у нас. Проектът е фокусиран върху стимулиране на креативното мислене на учениците в 10 и 11 клас и върху развиване на уменията им за стартиране на собствени бизнес инициативи. Методиката на обучение на Тийноватор е разработена през 2018 година на базата на успешни практики от Станфордския университет.

Тази година участниците са близо три пъти повече спрямо миналата учебна година – общо 420. Учениците ще работят с 60 ментори от цялата страна – активни хора, опитни предприемачи от стартиращи и развити компании в България  и чужбина. 

Тийноватор 4 има стартъп клубове в София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Враца, Своге, Карнобат, Добрич, Русе, Плевен, както и отделни участници от Бургас, Елена, Ямбол, Троян, Харманли, Благоевград, Сливница, Кюстендил, Монтана, Чирпан, Златоград, Разград, Якоруда и др., групирани в смесени онлайн отбори.

В края на миналата учебна година 150 тийнейджъри от 7 града участваха в третото издание на Тийноватор и на Финалното състезание презентираха 20 стартъп идеи за по-добър живот и за разрешаване на обществени проблеми. В предходните две години в „Тийноватор“ взеха участие над 300 ученици от 17 училища в три града. 

В Тийноватор учениците работят тясно с менторите и създават работещи бизнес модели, като се научават да презентират пред инвеститори, да създават бизнес и маркетинг план, да работят ефективно в екип. Идеите им обхващат широк спектър от сфери – “Устойчив бизнес модел“, „Иновативна идея“, „Зелен бизнес“, „Социална иновация“, „IT проект“. В края на годината се състезават пред жури от инвеститори, а отборът-победител участва в международно състезание.

Pin It on Pinterest