Kaufland България подкрепя младежи в неравностойно положение като партньор на фондация „Тръст за социална алтернатива“

Кауфланд България ще партнира на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) с подкрепа за младежи в неравностойно положение да намерят работа, както и да придобият по-добри умения в представянето си на пазара на труда.

Социалната ангажираност на компанията се потвърждава от сключеното споразумение през март 2021 г. с фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) по линия на проекта „Първи стъпки за професионално развитие“.

Споразумението за партньорство, подписано от Милена Караилиева, директор „Човешки ресурси“ на Kaufland България, има за цел именно да подпомага младежи в неравностойно положение, на възраст между 15 и 29 години, да преодолеят пропуски в образованието си и най-вече да бъдат улеснени в достъп до пазара на труда и постигането на по-добра финансова независимост.  Част от партньорските ангажименти на Kaufland към участниците в проекта са споделяне на свободни работни места и стажантски позиции в компанията, както и предоставяне на обучения за по-добро представяне при търсене и кандидатстване за работа.

В предстоящото през април 3-модулно обучение на тема „Многообразие и социална отговорност“ ще се включат експерти от направление „Човешки ресурси“ на Kaufland България. Екипът им ще участва и в множество доброволчески инициативи на фондация ТСА, както и в събития на местно и национално ниво с цел обмяна на полезен опит и популяризиране на целите. Партньорството на Kaufland България с фондация ТСА ще обхване  училища и социално отговорни компании в София, Пловдив, Пазарджик, Сливен, Бургас и Стара Загора.

Pin It on Pinterest