Камарата на строителите в България подкрепя исканията на ББК „Пътища“

Камарата на строителите в България подкрепя справедливите искания на колегите от Българска браншова камара „Пътища“ за разрешаване на проблема с разплащането на задълженията на държавата към фирмите.

 За пореден път алармираме, че хората и компаниите трябва да получат изработените средства по всички договори за строителство – въпрос, който се отлага прекалено дълго.

Изразяваме категорично несъгласие с опитите темата да се използва с политически мотиви. Недопустимо е въпрос от критична важност за цялото общество да бъде блокиран и така да се поставят под риск и пътната безопасност, и работните места на хилядите заети в бранша, и бъдещето на фирмите.

КСБ алармира и за липсата на каквото и да е решение във връзка с драстичното поскъпване на строителните материали, горивата, енергоносителите, разходите за труд и др. Това е тенденция, която повече от година бележи траен ръст и има задълбочаващо се негативни последствия върху отрасъла.

Според икономическия отчет на КСБ за 2021 г., по предварителни данни на НСИ се отчита спад от 30,7% в произведената строителна продукция спрямо 2020 г.  А безработните лица в сектора са се увеличили с 14,3%. Крайно време е държавата в най-кратък срок да приеме механизъм за адекватна индексация на договорите с публични възложители.

Необходими са спешни мерки. Застрашена е не само поддръжката на републиканските пътища. Застрашено е изпълнението на договорите, финансирани със средства по оперативните програми, на амбициозните проекти на правителството и не на последно място – на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Pin It on Pinterest