Илиана Беновска: Краткосрочно, в енергетиката? Румен Радев, АИКБ: Най- добрият въпрос!

Интервю на Илиана Беновска със заместник-председателя на АИКБ Румен Радев от 10-ти март 2022 г, излъчено директно  в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и facebook.com/iliana.benovska  и  по Радио К2 на 93.9MHz.

Илиана Беновска: Добър ден казвам на заместник-председателя на АИКБ Румен Радев, благодаря Ви за блиц включването! Здравейте!

Румен Радев: Здравейте!

Илиана Беновска: Г-н Радев, актуалният повод, по който Ви търсим, е че целият свят и може би и България ври и кипи от цените на тока, на енергийните източници!И това се превръща в персонален, битов проблем на всеки човек поотделно, но и в проблем на икономиката, на бизнеса като цяло. На 17-ти февруари вие направихте една обширна презентация на възгледа на АИКБ за сценария за бъдещото развитие на електроенергетиката в страната. Вие бяхте основен докладчик. Какво може да добавите от днешна гледна точка във връзка с развоя на събитията и с руския газ, със санкциите срещу Русия и тежките решения, които трябва да се вземат? Как ще се отрази това на България?

Румен Радев: Това в интерес на истината са няколко теми. Те не са изключващи се, но допълването вътре в тях трябва да се прави прецизно. Имам предвид следното – това, което коментирахме на срещата, на която бяхме поканили изключително широк кръг участници, експерти във всички сфери на енергетиката, не само в електроенергетиката, но се фокусирахме в него случай на електроенергийната тема. Имаше, разбира се, заинтересовани страни като производители на електроенергия, основните потребители, бизнесорганизации, синдикати и така нататък. Тази среща беше посветена на дългосрочна визия и това, което коментирахме тогава, обхваща един значим период до 2050 г., а и след това, като хоризонт. Убедени сме, че без значение каква е текущата конюнктура, случките на пазара, трябва да се коментират и дългосрочните теми. Тъй като, като сектор, спецификата в частта електроенергетика е, че инвестиционните проекти са дълги, съответно разчитат на дългосрочна възвръщаемост, за да бъдат устойчиви. И едни прибързани решения в една или друга посока, ако не са добре обмислени, обичайно имат негативен ефект или последствия. На този фон текущите проблеми, които в момента изпитваме, в това число и в България, те са функция и на конюнктурни проблеми, но има и някои структурни. Добрата новина е, че по отношение на газовата зависимост в електроенергийния сектор ние сме ниско зависими, тъй като чисто газови мощности за производство на електроенергия са сравнително незначим обем. Главно по линия на когенерация и това реновиране, което направиха, частично разбира се, отбелязвам го, в ТЕЦ „Варна“. Но при нас зависимостта от газовите доставки е в топлоенергетиката и в голяма степен в индустриалното потребление. Както за горивни процеси, така и за химически процеси, каквито имаме в торовите заводи, в двата торови завода, които останаха – „Неохим“ и в Девня „Агрополихим“. Това са основните ни притеснения и на този фон разграничаването и преимущественото субсидиране на битовото газово потребление, на битовото потребление на топлина и оттам през топлофикациите на газово потребление, и това за сметка на индустриалните потребители – естествено, че притеснява бизнесорганизациите. Но да кажем, че това е конюнктура.

    В частта електроенергетика текущото състояние на цени естествено, че следва общия тренд в Европа. Неминуемо! Няма как да бъдем на изолиран остров! С което не правя призив да спрем износа или да се самоизолираме. Това са най-наивните, не казвам непременно глупави тези, които периодично се чуват. Такова нещо няма! По-скоро как да се справим, като се съобразяваме със средата. Това са задачите, които имаме на текущо, оперативно, конюнктурно ниво, ако искате, с които имаме да се справяме!

Илиана Беновска: Искам да се спрете и на това, че в крайна сметка през призмата на проблемите със санкциите срещу Русия днес в Народното събрание един депутат постави въпроса, че ако се намали с 1 градус температурата в обществените сгради в цяла Европа, ще се намали с 2% потреблението на газ. Трябва ли да ни ръководят политиките?

Румен Радев: Аз не знам дали сметката е правилно направена и дали съотношенията са точно такива, в интерес на истината.

Илиана Беновска: Цитирам.

Румен Радев: Но ако този, който го е казал, е добър енергиен експерт с познания по топлодинамика или е чул такива – може и да са достоверни. Дори мисля, че още по-голям ефект би се получил, ако намалим отоплението с 2 градуса. Но разбирате, че по-същественото е друго, а не това. Това е и връзката между конюнктурата и дългосрочната визия. На какви енергоносители залагаме? И тук не бих ги дефинирал непременно по произход в интерес на истината. Както неведнъж, макар и под формата на шега, сме коментирали – метанът като формула, CH4, не предполага разлика да е със северноамерикански, руски, азиатски или близкоизточен произход. По-съществено е на какви енергоизточници залагаме. И от тази гледна точки хора, които ползват някакви конюнктурни проблеми и оттам притеснения в хората и на този фон коментират с негативизъм идеята за възобновяеми източници, достъпът до подобен вид чиста енергия – грешат! Грешат! Просто истината е, че едни по-устойчиви решения с възобновяем произход на енергоносители ни дават много по-голяма оперативна независимост. Ако това е нещото, което се търси. Ако се търси по-голяма свързаност, то това означава да се залагат инвестиции в свързаност в чувствително по-голяма степен. Не само в свързаност, и в балансиране разбира се, защото свързаността предполага да се съобразяваш с много по-динамичен, променящ се товар и респективно производство в една мрежа. Това са по-съществената част от въпросите. А иначе такива симпатични примери с промяна на потребителски навици например – да, винаги могат да се дават. Ние, ако продължим така, много вероятно е, ако само веднъж седмично си сменяме бельото, ще спестим от вода, перилни препарати, най-вероятно няма да се налага толкова много да купуваме дрехи. Съответно текстилът е един също енергоинтензивен отрасъл. За да произведете текстилно изделие, плат, вие минавате през плетене, багрене, пранета, фиксиране на този плат. По една случайност познавам процеса и затова го говоря.

Илиана Беновска: Разбирам симпатичното Ви чувство за хумор, но краткият ми въпрос, актуалният е следният – каква трябва да е краткосрочната стратегия, каква трябва да е краткосрочната пътна карта на българското правителство, за да могат да се преодолеят текущите проблеми?

Румен Радев: Ето това е най-добрият въпрос!

Илиана Беновска: Благодаря!

Румен Радев: Не го правя от комплимент към журналист, а защото това е същественият въпрос. Какво можем да направим и как да извлечем някакви ползи от създалата се ситуация? Можем ли? Истината е, че можем да направим такова нещо. Стъпка едно – всякакви разсъждения на тема спиране на износ са безпредметни! Говоря за спиране на електроенергия. Вместо това ние имаме достатъчно генериращи мощности, които при тези високи цени позволяват както вътрешно потребление, така и значителни обеми за износ. От този износ ние генерираме сериозни приходи. Тези приходи влизат в електроенергийната система. Една съществена част влизат всъщност в производителите на електроенергия. Много, много по-малък е делът на сумите, които се задържат като разлика в самите търговци. За за се задържат суми в търговците, за да се „загубят“ грубо казано по цялата верига, това може да стане само, ако се правят непрозрачни търгове, които производителят на електроенергия продава тенденциозно евтино, за да може при изнесен скъп ток, цялата разлика остава при търговеца.

Илиана Беновска: Добре, може ли да обясните как стават тези непрозрачни търгове? Всички говорят за тях!

Румен Радев: Аз не знам кой какво говори, но факт е, че у нас от доста време електроенергията, всъщност това е и причината да се търгува основно на пазара ден напред, в някаква степен има двустранни договори, но и по двустранните договори цените са високи. Ето, дори опитът вече втори ден напред на държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ да продаде на по-висока цена на тръжните си процедури електроенергия всъщност са само частично задоволени. Ето, на днешните търгове те успяха да продадат цифром и словом само 20 мегавата. При това на цена 545 лева. 545 лева базова цена на мегаватчас, забележете обаче …

Илиана Беновска: Това не е ли чудовищно?

Румен Радев: Забележете обаче, това е с доставка от 1-ви юли до 30-ти септември, за трето тримесечие. По отношение на текущите тримесечия се случиха цени на някои сделки по 600-700 лева. Това е много. Защото нека да се върнем на основната част. Ако ние изнасяме електроенергия, генерираме тези приходи и те влизат в системата, това, което може да се направи – от тези приходи при един умно разработен компенсиращ механизъм за всички небитови потребители у нас ще има единствено и само ползи. Защото и конкурентите на тези небитови потребители в друга държава също плащат скъп ток. И ако те не са и не бъдат там компенсирани то тези, които са компенсирани ще имат конкурентно предимство. Това са нюанси, които правителството може да реализира. То частично започна да го прави през компенсиращата програма, която влезе в сила и започна да се прави в момента.

   Това, което ние сега искаме, са две простички неща. Едното е продължаване. За нещастие всички мислихме, че до март месец ще поприключат тези неща, но ето, случиха се тези неща и проблемите продължават. И другото е да се преразгледат горните граници, тъй като в момента ние утвърдихме едни относително ниски тавани, защото това бяха разчетите. Но за нещастие конкретно през последния месец, от месец март започнаха тези драстично по-високи цени и съответно могат да се адаптират едни нови тавани или съответно да се махне тавана. Ако аз говоря за цени от 570-600 лева – това е базовата осреднена цена за денонощие. Голяма част от по-малките предприятия в България работят предимно дневно. Съответно те плащат пита. Пикът обикновено е 50-60, в отделни часове и със стотици лева по-висок, отколкото е базовата цена.

Илиана Беновска: За финал към Вас имам една молба и два кратки въпроса. Разбрах, че ще гостувате в една телевизия привечер. Моля още веднъж да обърнете внимание на този аспект от темата, за да бъдете чут по повече медии! И дано Ви чуе и правителството, пък и хората, за да разберат за какво става дума! Моля Ви да говорите повече по въпроса!

Румен Радев: Действително права сте и дано да е така! Истината е, че се стараем да отговаряме конкретно според зададения въпрос. Вие наистина уцелвате въпроса в случая. Да, това може да се направи и в това има смисъл. Генерира се достатъчно добър ресурс, с който може да бъде подкрепян небитовия сектор.

Илиана Беновска: И два кратки въпроса – Вашият бизнес как върви в тази енергийна обстановка?

Румен Радев: Тя обстановката не е само енергийна, тя е геополитическа. Като всички други бизнеси. Ние сме експортно ориентирани. Немалка част от нашите клиенти реализират инвестиционни проекти в тази част на Европа, където в момента действително се случват трагични неща …

Илиана Беновска: Ще ви засегнат ли санкциите срещу Русия?

Румен Радев: Не в този смисъл. По-скоро може би, защото към момента няма такава санкция, в частта на доставки на някои от суровините. Но в много по-голяма степен засягат по-скоро общата логистика. Защото то не е само Русия, респективно Украйна, то включва и зоната на конфликта. Това е нещото, което определено носи затруднения. Но това е специфика на един или друг бизнес. Със сигурност трябва да се гледат нещата в доста по-голяма степен доста по-широко и така като погледне човек – едва ли може да има незасегнати. Нормалният бизнес иска нормална обстановка. Тези, които искат ненормална обстановка са хора, които разчитат на единични удари, спекуланти и прочие. Този, който по един нормален, почтен начин изработва хляба си, иска спокойствие и предвидимост.

Илиана Беновска: Това е едно много важно послание, което отправяте! И накрая един шеговит въпрос, възползвайки се от свежото Ви чувство за хумор – как живеете като Румен Радев, съименник на президента? Или той е Ваш съименник?

Румен Радев: Не познавам човека и нямам проблеми!

Илиана Беновска: Не Ви бъркат с него?

Румен Радев: Не разбира се!

Илиана Беновска: Много Ви благодаря за това интервю! И Ви пожелавам да продължите това убеждаване и на управляващи, и на бизнес, и на обществото в конструктивността и хладнокръвието на преценката в определени обстоятелства, ако мога така да се изразя!

Румен Радев: Благодаря, успешна работа!

Pin It on Pinterest