Фич потвърждава дългосрочния рейтинг на Международната инвестиционна банка от „А-“ със стабилна перспектива

На 18 август 2021 г. международната агенция за кредитен рейтинг Фич Рейтингс потвърди дългосрочния рейтинг на Международната инвестиционна банка „А-“ със стабилна перспектива.

Потвърждението на рейтинга, третото за МИБ за 2021 г., оцени финансовата стабилност на Банката и нейния ефективен отговор на последиците от пандемията COVID-19.

Сред основните фактори, които стоят в основата на рейтинга A-, Фич посочва финансовата платежоспособност и рисковите профили, подкрепени от текущите и прогнозираните нива на капитализация, стабилната ликвидност, стабилната бизнес среда, продължаващото нарастване на обемите, диверсификацията и качеството на кредитните операции след преместването на централата на банката в Будапеща през 2019 г., както и постоянната подкрепа на нейните държави-членки.

Фич подчертава, че въпреки силния отрицателен ефект от пандемията COVID-19 върху световната икономика, Банката не се е отклонила от установения си бизнес план и продължава стабилно и успешно да реализира дългосрочната си стратегия.

Агенцията оценява положително непрекъснатото подобряване на средното кредитно качество на кредитния и документалния портфейл на Банката, благодарение на текущия фокус върху кредитиране на базирани в ЕС кредитополучатели в съответствие със стратегията за европеизация на МИБ.

Агенцията подчертава, че МИБ демонстрира силен ликвиден буфер и високо ниво на качеството на касовите активи. Агенцията обръща внимание на нарастващата способност на институцията да събира парични средства на капиталовите пазари и нарастващата диверсификация на източниците на финансиране, включително чрез  Програмата MTN за 1,5 млрд., регистрирана през 2020 г. на Дъблинската фондова борса.

 „Потвърждаването на дългосрочен кредитен рейтинг на МИБ от „А-“ със стабилна перспектива представлява и още едно важно потвърждение за стабилността и динамичното развитие на Банката в пълно съответствие с нашата стратегия.“ – коментира Николай Косов, председател на Управителния съвет на МИБ, – „Това е силен положителен сигнал, който ще бъде добре приет от нашите инвеститори, клиенти и партньори и ще има положително въздействие върху увеличаването на нашата подкрепа за държавите-членки“.

Pin It on Pinterest