Eврокомисар Габриел ще вземе участие в инициираната от ИАНМСП среща на организациите от Западните Балкани, отговорни за развитието на иновации

На 27 януари, понеделник, 2020 година, от 9.30 часа в сградата на ИАНМСП, намираща се на ул. „Леге“ 2-4 в гр. София, ще се проведе среща на лидерите на организациите, отговорни за развитието на иновациите и стартъп екосистемите от региона на Западните Балкани.

Специален гост на събитието ще бъде еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта – г-жа Мария Габриел.

Инициатор и организатор на срещата е ИАНМСП в лицето на изпълнителния директор г-н Бойко Таков, а в събитието участие ще вземат още г-н Саша Иванович, държавен секретар, Дирекцията за иновации и инфраструктура към Министерство на науката на Република Черна Гора, г-н Сокол Нано, изпълнителен директор, Агенция за развитие на инвестициите на Република Албания, както и представители на Иновационния фонд на Република Сърбия и Фонда за иновации и технологично развитие на Република Северна Македония, както и представители на Министерство на икономиката и г-н Илия Кръстев, председател на УС на Българката аутсорсинг асоциация.

По време на срещата ще бъдат обсъдени добрите практики за насърчаване на иновациите в региона, както и тенденциите в иновативното и технологичното развитие на България, Сърбия, Северна Македония, Черна Гора и Албания.

Pin It on Pinterest