Бизнес

Емитирани са нови ценни книжа с големи държавни разходи

На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК).

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,13 %.

За преценка на тази новина са полезни знания за възможни различни методи за публични финанси.

Днес правителството употребява създаващ инфлация метод за държавни финанси. Сгрешеното финансово поведение е водеща причина за сегашната инфлация. Централната банка не е компетентна за прекратяване на тази инфлация.

Финансовата неправилност се запазва.

Прилаганият метод за публични финанси сътворява неограничени щети. В тези условия, колкото повече работят хората за икономически растеж – толкова повече са щетите.

Правителството взима заеми за да плати щети от допусканата слабост. Ресурсите за плащане на тези щети са ограничени. Трудностите се увеличават.

Вариантите са:

Първи: Запазване на създаващия инфлация метод за държавни финанси. Заради лошия метод за държавни финанси, правителството има сегашните дългове.

Защо се ползва вреден метод за публични финанси?

Втори: С подобрен метод за държавни финанси – правителството нямаше да има сегашните дългове.

Иван Митев – икономист

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest